Pogrzeb Adama Zagajewskiego Panteon Narodowy 2021 10 10 Msza Wieczornica 2004-2020 Home

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

6

7

Alfred Wierzbicki 8

Capella Cracoviensis 9

Capella Cracoviensis 10

11

12

13

14

15

Capella Cracoviensis 16

Capella Cracoviensis 17

18

19

20

Adam Michnik 21

Adam Michnik 22

Maja Komorowska 23

Maja Komorowska 24

Maja Komorowska 25

Maja Komorowska 26

27

Capella Cracoviensis 28

Capella Cracoviensis 29

Capella Cracoviensis 30

Adam Michnik 31

Michał Badeński 32

Alfred Wierzbicki 33

Alfred Wierzbicki 34

35

36

37

38

Maria Anna Potocka 39

40

41

42

Alfred Wierzbicki 43

44

45

Maja Zagajewska 46

47

48

49

Alfred Wierzbicki 50

Alfred Wierzbicki 51

Karol Tarnowski, Maria Tarnowska, Alfred Wierzbicki 52

Łukasz Tischner 53

54

Jacek Majchrowski 55

Jacek Majchrowski 56

Karol Tarnowski, Maria Tarnowska 57

Jacek Popiel 58

Jacek Popiel 59

Maja Zagajewska 60

Alfred Wierzbicki 61

Jacek Popiel 62

Dorota Segda 63

Dorota Segda 64

65

66

67

69

70

72

73

74

75

Maria Anna Potocka 76

Maria Tarnowska 77

Bronisław Maj 78

79

80

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl