Pogrzeb Adama Zagajewskiego św. Florian i przemarsz do Panteonu 2021 10 10 Panteon Wieczornica 2004-2020 Home

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Maja Zagajewska 33

34

Alfred Wierzbicki 35

Justyna Rekść-Raubo 36

Justyna Rekść-Raubo 37

Justyna Rekść-Raubo 38

39

40

41

42

43

44

Justyna Rekść-Raubo 45

Alfred Wierzbicki 46

47

Maja Zagajewska 48

49

Justyna Rekść-Raubo 50

51

Justyna Rekść-Raubo 52

Maja Komorowska 53

Justyna Rekść-Raubo 54

55

56

Justyna Rekść-Raubo 57

Andrzej Nowakowski 58

Alfred Wierzbicki 59

60

61

Alfred Wierzbicki 62

63

64

65

66

67

Justyna Rekść-Raubo 68

Justyna Rekść-Raubo 69

70

Justyna Rekść-Raubo 71

72

73

74

75

76

77

Justyna Rekść-Raubo 78

79

Justyna Rekść-Raubo 80

Justyna Rekść-Raubo 81

82

83

84

85

Ryszard Krynicki, Anna Bikont 86

87

88

Maja Zagajewska 89

Maja Zagajewska 90

Maja Zagajewska 91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Ryszard Krynicki 107

108

109

Alfred Wierzbicki 110

111

Maja Zagajewska 112

113

114

Adam Michnik 115

116

Michał Badeński 117

118

Adam Michnik 119

Adam Michnik 120

Adam Michnik 121

Karol Tarnowski, Andrzej Franaszek 122

Karol Tarnowski, Andrzej Franaszek 123

Edward Nowak 124

125

126

127

128

Tadeusz Gadacz 129

Marta Wyka 130

Jacek Szymura 131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Maja Zagajewska 145

Maria Tarnowska, Karol Tarnowski 146

Jerzy Fedorowicz 147

Maria Anna Potocka 148

Maria Anna Potocka 149

Maria Anna Potocka 150

151

Maja Komorowska 152

Andrzej Franaszek 153

154

Janusz Poniewierski 155

Dorota Segda, Andrzej Franaszek 156

157

Edward Nowak 158

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl