Adam Zagajewski in memoriam 2021 10 09 Panteon Msza zdjęcia AZ 2004-2020 Home
Kościół św. Katarzyny

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

Kościół św. Katarzyny Kraków 3

4

5

Kościół św. Katarzyny Kraków 6

7

8

9

Maja Zagajewska 10

Maja Zagajewska 11

Maja Zagajewska 12

Maja Zagajewska 13


14

15

16

Ryszard Krynicki, Jakub Kornhauser 17

Dorota Segda, Ryszard Krynicki, Jakub Kornhauser 19

Jakub Kornhauser 20

Justyna Rekść-Raubo 21

Jerzy Kronhold, Adam Michnik, Jerzy Trela 22

Adam Michnik 23

Tomasz Różycki, Michał Badeński 24

Michał Badeński, Dorota Segda 25

Klara Bielawka 26

Adam Michnik 28

Adam Michnik 29

Ryszard Krynicki, Tomasz Różycki 30

Ryszard Krynicki 31

Adam Michnik 32

Jakub Kornhauser 33

Jerzy Trela 34

Justyna Rekść-Raubo 35

Jerzy Trela 36

Jerzy Kronhold 37

Jerzy Kronhold 38

Krystian Lupa 39

40

41

Jerzy Kronhold 42

Maja Zagajewska, Krystian Lupa 43

44

Adam Michnik, Jerzy Kronhold 45

Adam Michnik 46

Ryszard Krynicki 47

48

Robert Piaskowski 49

Krystian Lupa 50

Krystian Lupa 51

52

Ryszard Krynicki 53

Ryszard Krynicki 54

Ryszard Krynicki 55

56

Krystian Lupa 57

Maja Zagajewska 58

Krystian Lupa 59

Krystian Lupa 60

Maja Komorowska, Krystian Lupa 61

Maja Komorowska, Krystian Lupa 62

Dorota Segda 63

Maria Anna Potocka 64

Jakub Kornhauser 65

Michał Badeński 66

Alfred Wierzbicki 67

Alfred Wierzbicki, Maria Anna Potocka 68

Alfred Wierzbicki, Maria Anna Potocka 69

70

Dorota Nalepka 71

72

Maria Anna Potocka, Krystian Lupa 73

Maria Anna Potocka, Krystian Lupa 74

Maja Komorowska, Krystian Lupa 75

Maja Komorowska, Krystian Lupa 76

Krystian Lupa 77

Krystian Lupa 78

79

Dorota Nalepka 80

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl