PAU Komisja Paleogeografii Czwartorzędu, 2010 03 12              Home
1. Marek Krąpiec Laboratorium Radiowęglowe w Skale - zagadnienia organizacyjne i metodologiczne.
2. Adam Walanus BP - historia i przyszłość
3. Adam Walanus Metody bayesowskie - czy warto o tym mówić?
4. Adam Michczyński Krzywa kalibracyjna 14C IntCal09 - 50 000 BP. Co nowego w porównaniu z IntCal04?

Marek Krąpiec

Leszek Starkel

Adam Michczyński

S.W. Alexandrowicz

Wojtek Granoszewski

foto: A. Walanus