Copernicus Festival 2024 05 21-26  część zdjęć foto: Dorota Nalepka     2023-2014     Home

większe

Muzeum Inżynierii i Techniki, Zabytkowa Zajezdnia, Kraków ul. Wawrzyńca 15

Program (pdf)

WTOREK, 21 MAJA 10.00-11.00 ŚNIADANIE MISTRZÓW: Agnieszka Chacińska Skąd czerpiemy energię do życia? Prowadzenie: Łukasz Kwiatek 17.30-18.30 KONFRONTACJE: Czy jesteśmy racjonalni? Wojciech Załuski, Radosław Zyzik Prowadzenie: Jędrzej Grodniewicz 19.00-20.00 WYKŁAD: Piotr Durka, Interfejsy mózg-komputer i poszukiwanie elektrycznych śladów świadomości 20.15-21.00 ROZMOWA: Wszyscy jesteśmy cyborgami Piotr Durka, Wojciech Brzeziński ŚRODA, 22 MAJA 10.00-11.00 ŚNIADANIE MISTRZÓW: Jacek Kitowski Mózgi elektronowe i superkomputery Prowadzenie: Marta Lotka 17.30-18.30 KONFRONTACJE: Do czego służy mózg? Alicja Puścian, Marek Binder Prowadzenie: Mateusz Hohol 19.00-20.00 WYKŁAD: Agnieszka Pollo, Astronomia (bliskiej) przyszłości: dane, maszyny i ludzie 20.15-21.00 ROZMOWA: Białe plamy na niebie Agnieszka Pollo, Tomasz Miller CZWARTEK, 23 MAJA 10.00-11.00 ŚNIADANIE MISTRZÓW: Anna Chrapusta Odzyskiwanie ciała Prowadzenie: Anna Goc 17.30-18.30 KONFRONTACJE: Przyszłość nauki, przyszłość sztucznej inteligencji Katarzyna Jaśko, Jan K. Argasiński Prowadzenie: Łukasz Lamża 19.00-20.00 WYKŁAD: Krzysztof Pyrć Sekretne życie wirusów 20.15-21.00 ROZMOWA: Jak żyć w wirosferze Krzysztof Pyrć, Mariusz Gogól PIĄTEK, 24 MAJA 10.00-11.00 ŚNIADANIE MISTRZÓW: Krzysztof Mikulski Jako w niebie, tak i na Ziemi Prowadzenie: Justyna Gałuszka 16.00-17.00 BURZA MÓZGÓW Łukasz Lamża, Tomasz Miller, Łukasz Kwiatek, Piotr Urbańczyk, Diana Sałacka 17.30-18.30 KONFRONTACJE: Harmonia sfer. Chaos i porządek we wszechświecie Marek Kuś, Karol Życzkowski Prowadzenie: Tomasz Miller 19.00-20.00 WYKŁAD: Thomas Plummer, Stone Tools and Human Origins (Narzędzia z kamienia i pochodzenie człowieka) 20.15 ROZMOWA: Our Own Story (Nasza własna opowieść) Thomas Plummer, Łukasz Lamża SOBOTA, 25 MAJA 10.00-11.00 ŚNIADANIE MISTRZÓW: Robert Konieczny Logika przed gustem Prowadzenie: Monika Ochędowska 17.00 KONFRONTACJE: Poszukiwanie życia w kosmosie. Debata kopernikańska Anna Łosiak, Marcin Gawroński Prowadzenie: Piotr Urbańczyk 19.00-20.00 WYKŁAD: Lars Chittka, The Mind of a Bee (Umysł pszczoły) 20.15-21.00 ROZMOWA: Descartes’ Error (Błąd Kartezjusza) Lars Chittka, Bartosz Baran NIEDZIELA, 26 MAJA 17.30-18.30 KONFRONTACJE: Czy biologia jest nauką o maszynach? Łukasz Opaliński, Mariusz Gogól Prowadzenie: Łukasz Kwiatek 19.00 WYKŁAD z koncertem Kateryny Ziabliuk Dominika Dudek Czy psychiatria leczy duszę? 20.15-21.00 ROZMOWA: Jak zachować równowagę Dominika Dudek, Łukasz Kwiatek