Krzysztof Meissner, Copernicus Festival, 2017 05 28    130 (174) zdjęcia Pokaz slajdów Home
Michał Heller, Bartosz Brożek, Jan Kozłowski, Krzysztof Meissner, Łukasz Kwiatek, Łukasz Lamża

Szczep.    Andrzej Białas    Paul Bloom    Karen Wynn    Pisarze    Antonio Damasio    Koncert

pełny format
Copernicus Festival 2017
1
Michał Furman Aleksandra Urbańczyk Maciej Próchnicki Wojciech Wyżykowski Paweł Adamiec Anna Dziurdzikowska Łukasz Kwiatek Dawid Grzybowski Łukasz Lamża Anna Gawlikowska Anna Ciołkiewicz Krzysztof Meissner Wojciech Bonowicz Marek Jakubiec Bartosz Janik Kamil Reichel

Piotr Urbańczyk Diana Sałacka Michał Heller Bartłomiej Kucharzyk Bartosz Brożek Jacek Ślusarczyk Aleksander Kardyś


2

3

4

5

6

Krzysztof Meissner 7

ks. Zbigniew Liana 8

9

Krzysztof Meissner 10

Bartosz Brożek 11

Krzysztof Meissner 12

Krzysztof Meissner 13

14

Diana Sałacka 15

Krzysztof Meissner 16

Krzysztof Meissner 17

18

Krzysztof Meissner 19

Krzysztof Meissner 20

Krzysztof Meissner 21

Krzysztof Meissner 22

Dorota Nalepka 23

Krzysztof Meissner 24

Krzysztof Meissner 25

26

27

28

Aleksandra Sadowska 29

30

31

Krzysztof Meissner 33

Krzysztof Meissner, Wojciech Bonowicz 34

Krzysztof Meissner, Wojciech Bonowicz 35

Krzysztof Meissner, Wojciech Bonowicz 36

Krzysztof Meissner, Wojciech Bonowicz 37

38

Jan Kozłowski 39

ks. Zbigniew Liana 40

Jan Kozłowski 41

Jan Kozłowski 42

43

44

45

46

foto:DN

47

Krzysztof Meissner 48

49

50

Krzysztof Meissner 51

Krzysztof Meissner 52

53

Jan Kozłowski 54

55

56

57

58

Jan Kozłowski 59

60

61

62

63

Jan Kozłowski 64

65

ks. Jacek Prusak 66

Adam Hernas 67

Bartosz Brożek 68

Michał Heller 69

Jan Kozłowski 70

Krzysztof Meissner 71

Krzysztof Meissner 72

73

Michał Heller, Krzysztof Meissner 74

Jan Kozłowski, Michał Heller 75

Jan Kozłowski, Michał Heller 76

77

Michał Heller 78

Michał Heller, Krzysztof Meissner 79

80

81

82

83

Bartłomiej Kucharzyk 84

Michał Heller 85

Bartosz Brożek 86

Jan Kozłowski 87

Łukasz Lamża 88

89

90

Michał Heller 91

92

ks. Zbigniew Liana 93

94

95

96

97

98

99

100

Jacek Ślusarczyk 101

102

103

104

105

106

Bartosz Brożek 107

Jan Kozłowski 108

109

110

Diana Sałacka 111

Dorota Nalepka, ks. Jacek Prusak 112

Dorota Nalepka, ks. Jacek Prusak 113

Krzysztof Meissner 114

115

Wojciech Bonowicz 116

117

118

Michał Heller 119

120

121

122

123

124

125

126

129

Wojciech Bonowicz 130

Szczepańska

Home