Leszek Balcerowicz, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Kraków, Statek Sobieski, 2019 07 08    niemal 100 zdjęć 2017 2014 2009 2007 Home
Lech. Leszek. Wygrać wolność

Ewa Lipska, Leszek Balcerowicz 1

Ewa Lipska, Leszek Balcerowicz 2

Leszek Balcerowicz 3

Zygmunt Kolenda 4

Zygmunt Kolenda 5

Katarzyna Kolenda-Zaleska 6

Katarzyna Kolenda-Zaleska 7

8

9

10

11

12

Ewa Lipska 13

Ewa Lipska 14

Leszek Balcerowicz 15

Ewa Lipska, Leszek Balcerowicz 16

17

18

19

20

Tadeusz Syryjczyk 21

Jan Woleński 22

Jan Woleński 23

24

25

26

27

Jerzy Meysztowicz 28

Bogdan Klich 29

30

Magda Woleńska 31

Magda Woleńska 32

33

Leszek Balcerowicz 34

Leszek Balcerowicz 35

Leszek Balcerowicz 36

Katarzyna Kolenda-Zaleska 37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Katarzyna Kolenda-Zaleska 47

Bogdan Klich 48

Leszek Balcerowicz 49

50

Leszek Balcerowicz 51

Leszek Balcerowicz 53

Leszek Balcerowicz 54

Katarzyna Kolenda-Zaleska 55

56

57

58

Leszek Balcerowicz 59

60

Leszek Balcerowicz 61

Leszek Balcerowicz 62

Leszek Balcerowicz 63

Leszek Balcerowicz 64

Leszek Balcerowicz 65

Leszek Balcerowicz 66

67

68

69

Leszek Balcerowicz 70

Leszek Balcerowicz 71

Katarzyna Kolenda-Zaleska 72

Leszek Balcerowicz 73

Leszek Balcerowicz 74

75

76

77

78

79

80

81

82

Zygmunt Kolenda 83

Jerzy Niewodniczański 84

Zygmunt Kolenda 85

Zygmunt Kolenda 86

Jerzy Niewodniczański 87

Maria Woleńska 88

89

90

Tadeusz Syryjczyk 91

92

93

94

95

96

97

Home