Transformacja ekonomiczna 1989. W 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Home
PAU, Kraków, 2014 09 13

Tadeusz Syryjczyk
Tadeusz Syryjczyk

Jerzy Hausner
Jerzy Hausner

Andrzej Zoll
Andrzej Zoll

Andrzej Zoll

Andrzej Białas, Stanisław Gomułka
Andrzej Białas, Stanisław Gomułka

Andrzej Białas, Stanisław Gomułka

Leszek Balcerowicz
Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz

Jerzy Hausner, Jerzy Miller
Jerzy Hausner, Jerzy Miller

Andrzej Białas

Jerzy Wyrozumski
Jerzy Wyrozumski

Leszek Balcerowicz

Jerzy Hausner

Marian Nowy
Marian Nowy

Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll
Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll

Jerzy Hausner, Andrzej Wojtyna
Jerzy Hausner, Andrzej Wojtyna

Karol Tarnowski
Karol Tarnowski

Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz

Stanisław Gomułka

Jerzy Hausner

Witold Orłowski
Witold Orłowski

Leszek Balcerowicz

Andrzej Wojtyna

Andrzej Wojtyna

Jerzy Stępień
Jerzy Stępień

Edward Nowak
Edward Nowak

Stanisław Gomułka, Andrzej Wojtyna

Leszek Balcerowicz

Andrzej Białas

Zbigniew Ćwiąkalski

Tadeusz Syryjczyk

Jerzy Stępień

Jerzy Stępień

Jerzy Stępień, Zbigniew Ćwiąkalski

Zbigniew Ćwiąkalski, Łukasz Chojniak
Zbigniew Ćwiąkalski, Łukasz Chojniak

Łukasz Chojniak

Andrzej Białas

Leszek Balcerowicz, Jerzy Miller

Leszek Balcerowicz, Jerzy Miller

Leszek Balcerowicz, Jerzy Miller

Strona główna Main page Home Zdjęcia Photo Wydarzenia Events