Radzionków, 2017 06 22    ok. 100 zdjęć Home

Rojca

1

2

Bytom Karb, większe
3

5

Po prawej, na horyzoncie Lysa Hora, 100km, większe
6

większe
8

9

większe
10

większe
11

12

większe
13

14

15

16

17

18

większe
19

20

21

22

Bytom
23

Nowy Bytom
24

większe
25

Elektrownia Łaziska
26

51

52

27

Elektrownia Rybnik (41km), większe
28

Po prawej Szyb Krystyna
29

30

31

32

Pejzaż niedosłowny
34

Kopiec Wyzwolenia, Piekary Śląskie
35

36

37

38

39

53

40

Kościoły Piekary Śląskie, daleko nowa chłodnia w Jaworznie
41

42

43

Elektrownia Łagisza, Będzin
44

BYTom
45

Kościół Marii Magdaleny, Chorzów
46

47

48

49

50

51

52

54

więcej zdjęć z Kopca
54

większe tablice
55

58

59

60

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Radary, większe
73

Stacja Radzionków
74

75

76

77

78

79

80

Radzionków
81

82

83

84

85

86

87

89

90

Klepsydra: Eugenia Musioł (Rektor UJ Karol Musioł jest z Radzionkowa)
92

93

94

95

96

większe
97

większe
98

99

100

Kopalnia Bytom
101

102

103

104

105

106

Home