Z Kopca Wyzwolenia Tatry, Tatry Zachodnie, Babia, Pilsko, Skrzyczne, Góra Św Anny, 2017 06 22
MapAW - widoki z Kopca MapAW - widoki Kopca z daleka 2013-X 2013-VI większe 2011 2010 2008 Home

Tatry, większe
Tatry z Kopca Wyzwolenia
11

W środku zdjęcia, w lewo od dwóch kominów Kopalni Wieczorek na Nikiszowcu, Gerlach (162km), większe
Tatry z Kopca Wyzwolenia
14

Babia Góra, większe
Babia Góra z Kopca Wyzwolenia
17

Tatry
18

Tatry, większe
20

Tatry z Kopca Wyzwolenia 21

większe
Tatry z Kopca Wyzwolenia
48

Pilsko, większe
24

25

większe
27

Skrzyczne, większe
Skrzyczne z Kopca Wyzwolenia
29

Skrzyczne z Kopca Wyzwolenia 30

większe
32a

większe
32

większe
33

większe
35

większe
37

większe
51

Góra Św Anny (klasztor niewidoczny, jest po lewej, patrz MapAW), większe
Góra Św Anny z Kopca Wyzwolenia
52

większe
2

większe
4

większe
6

7

38

39

większe
32b

większe
43

większe
45

większe
47

większe
56

większe
58

59

większe
61

większe
63

większe
67

większe
67

większe
69

większe
71

większe
73

większe
75

większe
77

Home