Publikacje wszystkie

1. Pazdur M. F., Walanus A., Mościcki W., 1978, A method of continuous examination of counting efficiency during measurements of natural radiocarbon by a CO2 filled proportional counter, Nuclear Instruments and Methods, vol. 151, p. 541-547 [20%].

2. Pazdur M. F., Awsiuk R., Bluszcz A., Hałas S., Pazdur A., Walanus A., Zastawny A., 1979, Preliminary results of the study of isotopic fractionation during chemical purification of carbon dioxide for radiocarbon dating, Radiochem. Radioanalyt. Lett., vol. 39, p. 157-168 [10%].

3. Pazdur M. F., Awsiuk R., Bluszcz A., Hałas S., Pazdur A., Walanus A., Zastawny A., 1979, Frakcjonowanie izotopowe w procesie oczyszczania CO2 przeznaczonego do pomiaru koncentracji izotopu 14C licznikiem proporcjonalnym, XXVI Zjazd Fizyków Polskich, Materiały Zjazdowe, t. II, UMK, Toruń, p. 109-110 [10%].

4. Pazdur M. F., Awsiuk R., Bluszcz A., Pazdur A., Walanus A., 1979, O możliwości wykorzystania pni "czarnych dębów" z terenu Polski w badaniach zmian koncentracji izotopu 14C, XXVI Zjazd Fizyków Polskich, Materiały Zjazdowe, t. II, UMK, Toruń, p. 111-112 [15%].

5. Pazdur M. F., Pazdur A., Awsiuk R., Walanus A., 1979, Datowanie metodą 14C materiałów konstrukcyjnych i ładunku "miedziowca", XXVI Zjazd Fizyków Polskich, Materiały Zjazdowe, t. II, UMK, Toruń, p. 113-114 [20%].

6. Pazdur M. F., Walanus A., 1979, Metoda bieżącej kontroli wydajności licznika proporcjonalnego w pomiarach naturalnych koncentracji 14C, XXVI Zjazd Fizyków Polskich, Materiały Zjazdowe, t. II, UMK, Toruń, p. 115-116 [30%].

7. Pazdur M. F., Pazdur A., Awsiuk R., Walanus A., 1979, Daty wodowania i zatonięcia "miedziowca" uzyskane na podstawie analizy metodą 14C, Kwart. Hist. Kultury Materialnej, vol. 27, p. 315-330 [20%].

8. Pazdur M. F., Walanus A., 1979, Analiza długookresowej stabilności warunków pracy aparatury pomiarowej w Laboratorium 14C. I. Analiza reprodukowalności warunków pomiarów próbek tła i standardu aktywności, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 32, p. 111-120 [30%].

9. Pazdur M. F., Walanus A., 1979, Analiza długookresowej stabilności warunków pracy aparatury pomiarowej w Laboratorium 14C. II. Zmiany wartości wysokiego napięcia i fluktuacje wydajności detekcji, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 32, p. 121-130 [30%].

10. Pazdur M. F., Walanus A., 1979, The Konin-Maliniec site: age assessment by radiocarbon method, Mojski J. E., Ed., Internatl Symp. on Vistulian Stratigraphy, Poland 1979, Guide-Book of Excursions, Wyd. Geol., Warsaw, p. 4.5-4.6 [20%].

11. Pazdur M. F., Walanus A., 1979, Statistical analysis of data and age calculation in Gliwice Radiocarbon Laboratory, Prace i Mat. Muz. Arch. i Etnogr., vol. 26, p. 283-289 [40%].

12. Walanus A., 1979, A Monte Carlo study of the effect of the rejection of outliers on the estimated mean value and standard deviation in the case of undisturbed measurements, Nuclear Instruments and Methods, vol. 158, p. 307-309 [100%].

13. Pazdur M. F., Walanus A., 1979, Statystyczne problemy kontroli wydajności detekcji licznika proporcjonalnego przy pomiarach naturalnych aktywności 14C, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 32, p.131-138 [60%].

14. Pazdur M. F., Walanus A., 1979, Charakterystyki statystyczne zmiennych losowych wykorzystywanych do wyznaczania i ciągłej kontroli punktu pracy licznika proporcjonalnego przy pomiarach naturalnych aktywności 14C, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 32, p. 139-146 [70%].

15. Awsiuk R., Niedziałkowska E., Pazdur A., Pazdur M. F., Starkel L., Walanus A., 1980, Preliminary results of study on the age of the Holocene alluvia at the left bank of the Wisłoka river near Dębica, Studia Geomorph. Carp.-Balcanica, vol. 14, p. 33-42 [20%].

16. Bluszcz A., Walanus A., 1980, Zestaw do amplitudowej i czasowej analizy impulsów z zespołów licznikowych służących do pomiaru naturalnych aktywności węgla 14C, Informatyczne systemy pomiarowe o skupionej i rozłożonej inteligencji w systemie CAMAC, SEP-IBJ, Warszawa, p. 53-54 [50%].

17. Pazdur M. F., Awsiuk R., Pazdur A., Walanus A., 1980, Interlaboratory cross-check dating at Gliwice Radiocarbon Laboratory, Quaestiones Geogr., vol. 6, p. 79-81 [20%].

18. Tobolski K., Pazdur M. F., Pazdur A., Awsiuk R., Bluszcz A., Walanus A., 1980, Datowanie metodą 14C subfosylnych drewien występujących na mierzejach Niziny Gardzieńsko-Łebskiej, Badania Fizjogr. nad Polską Zach., vol. 33A, p. 133-148 [10%].

19. Walanus A., Pazdur M. F., 1980, Age reporting of very old samples, Radiocarbon, vol. 22, p. 1021-1027 [80%].

20. Walanus A., Bluszcz A., 1981, Obiektywizacja procesu pomiaru koncentracji izotopu 14C w próbkach naturalnych, XXVII Zjazd Fizyków Polskich, Materiały Zjazdowe, Lublin 1981, UMCS, Lublin, p. 220 [80%].

21. Pazdur A., Awsiuk R., Bluszcz A., Pazdur M. F., Walanus A., 1982, Radiocarbon dating of Gdansk shipwreck by short- and long-lived organic materials, Low-Level Counting, Proc. 2nd Internatl Conf. "Low Radioactivities’80", Univ. Comenskego, Bratislava, p. 53-56 [15%].

22. Pazdur M. F., Awsiuk R., Bluszcz A., Pazdur A., Walanus A., 1982, Radiocarbon dating of soil organic matter fractions, Low-Level Counting, Proc. 2nd Internatl Conf. "Low Radioactivities’80", Univ. Comenskego, Bratislava, p. 57-60 [15%].

23. Walanus A., Pazdur M. F., 1982, Age reporting of very old samples, Low-Level Counting, Proc. 2nd Internatl Conf. "Low Radioactivities’80", Univ. Comenskego, Bratislava, p. 61-65 [80%].

24. Pazdur A., Awsiuk R., Bluszcz A., Pazdur M. F., Walanus A., Zastawny A., 1982, Gliwice radiocarbon dates VII, Radiocarbon, vol. 24, p. 171-181 [10%].

25. Pazdur M. F., Awsiuk R., Bluszcz A., Pazdur A., Walanus A., Zastawny A., 1982, Gliwice radiocarbon dates VIII, Radiocarbon, vol. 24, p. 182-193 [10%].

26. Pazdur M. F., Awsiuk R., Bluszcz A., Pazdur A., Walanus A., Zastawny A., 1982, Gliwice radiocarbon dates IX, Radiocarbon, vol. 25, p. 843-866 [10%].

27. Walanus A., 1983, Zagadnienia podstawowe interpretacji wyników pomiarów fizycznych na przykładzie datowań metodą 14C, Archeologia Polski, vol. 28, p. 7-17 [100%].

28. Pazdur M. F., Awsiuk R., Bluszcz A., Goslar T., Pazdur A., Walanus A., Zastawny A., 1985, Gliwice radiocarbon dates X, Radiocarbon, vol. 27, p. 52-73 [10%].

29. Walanus A., Wybraniec A., 1985, A simple electronic device for the stabilization of gas amplification in measurements of low radioactivities, Nuclear Instruments and Methods, vol. 228, p. 274-376 [70%].

30. Walanus A., 1986, Obiektywizacja subiektywnych elementów interpretacji wyników pomiarów fizycznych na przykładzie datowań metodą 14C, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 46, Geochronometria Nr 1, p. 29-34 [100%].

31. Lubczyński W., Pazdur M. F., Walanus A., 1986, Analiza fluktuacji i źródeł tła liczników proporcjonalnych w Laboratorium 14C w Gliwicach, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 47, Geochronometria Nr 2, p. 117-131 [30%].

32. Pazdur A., Walanus A., 1986, Trójlicznikowy zestaw pomiarowy w Laboratorium 14C w Gliwicach, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 47, Geochronometria Nr 2, p. 133-147 [50%].

33. Walanus A., Bluszcz A., 1986, Rejestracja pomiaru w Laboratorium 14C w Gliwicach, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 47, Geochronometria Nr 2, p. 149-154 [70%].

34. Walanus A., Wybraniec A., 1986, Stabilizacja wzmocnienia gazowego licznika proporcjonalnego, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 47, Geochronometria Nr 2, p. 155-162 [70%].

35. Pazdur A., Pazdur M. F., Walanus A., 1986, Stanowiska pomiarowe z licznikami proporcjonalnymi w Laboratorium 14C w Gliwicach, Rozwój i zastosowanie metod izotopowych w technice. Metody pomiarowe, AGH, Kraków, p. 39-42 [30%].

36. Walanus A., 1986, 14C electronic measurement system with small microcomputer, Radiocarbon, vol. 28, p. 569-570 [100%].

37. Hercman H., Walanus A., Bluszcz A., 1987, Gamma dose rate 14C measurements in caves in the Western Tatra Mountains, Povinec P., Ed., Low-Level Counting and Spectrometry. Proc. 3rd Int. Conf. Low Radioactivities 85, Bratislava 1985, Veda, Bratislava, p. 265-268 [30%].

38. Goslar T., Walanus A., 1987, A Monte-Carlo study of the probability distribution of "t" value used in dendrochronological dating, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 56, Geochronometria Nr 4, p. 9-17 [50%].

39. Pazdur M.F., Awsiuk R., Goslar T., Pazdur A., Walanus A., Wicik B., Więckowski K., 1987, Calibrated radiocarbon chronology of annually laminated sediments from the Gościąż Lake, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 56, Geochronometria Nr 4, p. 69-83 [10%].

40. Walanus A., 1987, The rejection of outliers as a method of long-term stability of short-term instabilities inspection, Povinec P., Ed., Low-Level Counting and Spectrometry. Proc. 3rd Internatl Conf. "Low Radioactivities 85", Bratislava 1985, Veda, Bratislava, p. 61-63 [100%].

41. Bluszcz A., Goslar T., Hercman H., Pazdur M. F., Walanus A., 1988, Comparison of TL, ESR and 14C dates of speleothems, Quaternary Sci. Rev., vol. 7, p. 417-421 [15%].

42. Goslar T., Pazdur M. F., Ralska-Jasiewiczowa M., Różański K., Walanus A., Wicik B., Więckowski K., 1988, Annually laminated sediments of lake Gościąż, Starkel L., Rutkowski J., Eds, Late Glacial and Holocene Environmental Changes. Vistula Basin 1988. Excursion Guide Book - Symposium, Wyd. AGH Cracow, Cracow, p. 136-143 [10%].

43. Michczyńska D. J., Pazdur M. F., Walanus A., 1989, Bayesian approach to probabilistic calibration of radiocarbon ages, PACT, vol. 29, p. 69-79 [60!%].

44. Goslar T. Pazdur A. Pazdur M.F. Walanus A., 1989, Radiocarbon and varve chronologies of annually laminated lake sediments of Gosciaz Lake, Radiocarbon, vol. 31, 940-947 [20%].

45. Różański K., Goslar T., Duliński M., Kuc T., Pazdur M.F., Walanus A., 1989, The Late Glacial-Holocene transition in central Europe derived from isotope studies of laminated sediments from lake Gościąż (Poland), Bard E., Ed. The Last Deglaciation: absolute and radiocarbon chronologies, NATO Advanced research Workshop, Erice 14C 1989, Springer, [10%].

46. Walanus A., 1989, Ruchoma analiza fazy - metoda poszukiwania cykliczności w długich szeregach pomiarowych, Kotlarczyk J., Ed., Zastosowania metod matematycznych i informatyki w geologii. Materiały XVI Sympozjum, AGH, Kraków, p. 19-21 [100%].

47. Goslar T., Pazdur M. F., Walanus A., 1989, Chronology of lower part of annually laminated sediments of the Gościąż Lake, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Geochronometria Nr 58, p. 11-20 [20%].

48. Walanus A., 1989, Running phase analysis and its application to cycle searching in long series of uncertain data, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Geochronometria Nr 58, p. 45-51 [100%].

49. Walanus A., 1989, Periodicities in laminae thicknesses sequence in sediments of the Gościąż Lake, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Geochronometria Nr 58, p. 53-62 [100%].

50. Różański K., Goslar T, Walanus A., Pazdur M. F., 1989, Comparison of variability of stable isotopes 18O and 13C and varve thickness in basal part of laminated sediments of the Gościąż Lake, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Geochronometria Nr 58, p. 63-74 [20%].

51. Nalepka D., Walanus A., 1989, Amstrad microcomputer as a counter for pollen and spores in pollen analysis, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Geochronometria Nr 58, p. 87-90 [60%].

52. Goslar T., Pazdur A., Pazdur M. F., Walanus A., Zastawny A., 1989, Stanowisko licznika L2 używane w pomiarach 14C o podwyższonej dokładności, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 61, Geochronometria Nr 6, p. 83-89 [20%].

53. Awsiuk R., Goslar T., Pazdur A., Pazdur M. F., Walanus A., Zastawny A., 1989, Międzylaboratoryjne weryfikacja dokładności datowań radiowęglowych, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 61, Geochronometria Nr 6, p. 91-98 [15%].

54. Ralska-Jasiewiczowa, M., Walanus A., 1989, Projekt palinologicznej bazy danych, Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej, Ser. Mat.-Fiz., Z. 61, Geochronometria Nr 6, p. 189-192 [50%].

55. Walanus A., 1989, Saving computer memory in storing tables of pollen counts, Pollen et Spores, v. XXXI/1-2, p.161-164 [100%].

56. Walanus A., 1990, Running phase analysis - a method for cycle searching in long series, Computers & Geosciences, v. 16/3, p.367-370 [100%].

57. Walanus A., 1991, Periodyczność a korelacja szeregów czasowych, Kotlarczyk J., Ed., Zastosowania metod matematycznych i informatyki w geologii. Materiały XVII Sympozjum, AGH, Kraków, Kraków, p. 12-13 [100%].

58. Ralska-Jasiewiczowa M., Walanus A., 1991, Polish palynological database (POLPAL) in course of building, INQUA-Comission for the Study of the Holocene, Working Group on Data-Handling Methods, Newsletter 5 [50%].

59. Walanus Adam, Walanus Anna, 1991, Analiza składowych głównych - statystyczna metoda porównywania kopalń węgla kamiennego, Przegląd Górniczy, v.47 nr. 9, str. 1-4 [90!%].

60. Makohonienko M. Walanus A., 1991, Analizy numeryczne wyników badań palinologicznych osadów Jeziora Lednickiego, , p. 71-79 [40%].

61. Goslar T. Kuc T. Pazdur M.F. Ralska-Jasiewiczowa M. Różański K. Szeroczyńska K. Walanus A. Wicik B. Więckowski K. Arnold M. Bard E., 1992, Possibilities for reconstructing radiocarbon level changes during the Late Glacial by using a laminated sequence of Gościąż Lake, Radiocarbon, v.34, No. 3, p.826-832 [7%].

62. Pazdur M.F., Awsiuk R., Goslar T., Pazdur A., Walanus A., Zastawny A., 1993, Gliwice Radiocarbon Dates XII, Radiocarbon, v. 36/2, p.257-279 [10%].

63. Walanus A., 1993, Pobieranie osadu jeziornego metodą zamrażania, Polish Botanical Studies, Guidebook series, No.8, Jezioro Gościąż - stan badań, ed. M. Ralska-Jasiewiczowa, p. 183-187 [100%].

64. Walanus A., Goslar T., 1993, Komputerowe pomiary grubości lamin, Polish Botanical Studies, Guidebook series, No.8, Jezioro Gościąż - stan badań, ed. M. Ralska-Jasiewiczowa, p. 121-125 [70%].

65. Walanus A., 1993, Baza danych rdzeni centralnych z jeziora Gościąż i analiza korelacji, Polish Botanical Studies, Guidebook series, No.8, Jezioro Gościąż - stan badań, ed. M. Ralska-Jasiewiczowa, p. 235-247 [100%].

66. Walanus A., 1993, Correlations between variables measured along the profile as an indicator of sedimentation conditions stability in the Lake Gościąż, Abstracts of the IAMG Silver Anniversary Meeting, Prague, 10-15 October 1993, p. 64 [100%].

67. Goslar T. Kuc T. Ralska-Jasiewiczowa M. Różański K. Arnold M. Bard E. vGeel B. Pazdur M.F. Szeroczyńska K. Wicik B. Więckowski K. Walanus A., 1993, High-resolution lacustrine record of the Late Glacial/Holocene transition in Central Europe, Quaternary Science Reviews, v. 12, pp. 287-294 [7%].

68. Walanus A., 1994, Optimizing taxon codes in pollen counting, INQUA-Comission for the Study of the Holocene, Working Group on Data-Handling Methods, Newsletter 11, January, p. 6 [100%].

69. Walanus A., 1994, Jezioro jak książka, Wiedza i Życie, nr. 2, p.26-27 [100%].

70. Walanus A., 1994, Drgania harmoniczne struny - ćwiczenie laboratoryjne z umiarkowanym użyciem komputera, Postępy Fizyki, v. 43/3, p. 287-289 [100%].

71. Walanus A., 1994, Demonstracja z ogólnej teorii względności, Materiały X Dni Wymiany Doświadczeń w Nauczaniu Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych, Kraków 27-29 czerwca, p. 184-185 [100%].

72. Goslar T. Pazdur A. Pazdur MF. Walanus A., 1994, Preliminary studies of isotopic and chemical composition in the 300-yrs long, youngermost section of laminated sediment of Lake Gościąż, Proceedings, Isotope Workshop II, 25-27 May 1994, Książ Castle, Poland, p. 29-30 [20%].

73. Walanus A., Soja R., 1995, The 3.5yr period in runoff - is it random fluctuation?, Hydrological Processes in the Catchment, ed. B. Więzik, Wyd. Pol. Krakowskiej, p. 141-148 [70%].

74. Walanus A., 1995, Analiza statystyczna zapisu temperatur miesięcznych z 200 lat, Problemy geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Lublin, p. 59-62 [100%].

75. Walanus A., Nalepka D., 1995, Dane paleoekologiczne na mapach, program PCW, Szata Roślinna Polski w procesie przemian, Materiały 50 Zjazdu PTBot., Kraków, 26 VI- 1 VII 1995, p. 427 [70%].

76. Walanus A., Soja R., 1995, The problem of periodicity in the hydrometeorology, Climate Dynamics and the Global Change Perspective, Int. Conf. 17-20 Oct, Kraków, Abstracts, p.61-62 [60%].

77. Walanus A., 1995, Statistical analysis of correlations between pollen rain and the weather, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, p. 33-47 [100%].

78. Walanus A., Nalepka D., 1995, Przestrzenno-czasowa wizualizacja danych palinologicznych, Kotlarczyk J., Ed., Zastosowania metod matematycznych i informatyki w geologii. Materiały XIX Sympozjum, AGH, Kraków, [70%].

79. Walanus A., 1995, Pollen data in space and time - local approach, INQUA-Comission for the Study of the Holocene, Working Group on Data-Handling Methods, Newsletter 13, January [100%].

80. Goslar T., Arnold M., Bard E., Kuc T., Pazdur M.F., Ralska-Jasiewiczowa M., Różański K., Tisnerat N., Walanus A., Wicik B., Więckowski K., 1995, High concentration of atmospheric 14C during the Younger Dryas cold episode, Nature, v.377, p.414-417 [7%].

81. Nalepka D., Walanus A., 1995, Arytmetyka w diagramach palinologicznych, Wiadomości Botaniczne, v.39 (1/2), str.91-104 [50%].

82. Walanus A., 1995, Komputerowa Baza Danych Zliczeń Ziarn Pyłku, Wiadomości Botaniczne, v.39 (3/4), str.41-46 [100%].

83. Walanus A., Nalepka D., 1996, Program POLPAL - palinologiczna baza danych, Instrukcja obsługi (1994), Wyd. Inst. Botaniki PAN, Kraków, [70%].

84. Walanus A., Soja R., 1996, Zjawiska periodyczne w prognozach, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Geochronometria 13, p. 227-236 [70%].

85. Walanus A., Nalepka D., 1996, Synchronizacja profili palinologicznych w bazie danych POLPAL, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Geochronometria 13, p. 215-226 [60%].

86. Walanus A., Soja R., 1996, Statistical significance level in the method of fitting of many sine curves to the data series, Zesz. Nauk. UJ, Prace geograficzne, z.102, p.269-274 [60%].

87. Soja R., Walanus A., 1996, Cykle w hydrometeorologii - wątpliwości i fakty, Konferencja hydrograficzna, Mądralin 25-27 IX 1996, str.46, Streszczenia referatów, Wydawnictwa UW, [50%].

88. Walanus A., 1996, Słownik fizyki 45h, Materiały z Konferencji „XI Dni Wymiany Doświadczeń w Nauczaniu Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych”, Warszawa 27-28 VI 1996, Wyd. Polit. Warszawskiej, p. 28-29 [100%].

89. Wasylikowa K., Mitka J., Walanus A., Wendorf F., Schild R., 1996, Distribution of plant macrofossils within a settlement: a case study on plant exploitation manners in a hunter-gatherer site at Nabta Playa, south Egypt, The colloquia of XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli, Italia, 8-14 Sept. 1996, Paleoecology, 3, p.47-60 [15%].

90. Hercman H., Walanus A., 1996, Randomisation as a method of frequency histogram construction, Climate Change: The Karst record. Karst Waters Institute Special Publication, 2, 56-58 [30%].

91. Walanus A., Nalepka D., 1997, Palynological diagram drawing in Polish POLPAL for Windows, INQUA-Comission for the Study of the Holocene, Working Group on Data-Handling Methods, Newsletter 16, July 1997, p.13-14 [70%].

92. Young R., Walanus A., Goslar T., 1997, Autocorrelation analysis of varve data from sediments of Lake Gościąż, Poland: significance assessment in autocorrelation, Time-series analysis and time-basis reconstruction in palaeoecology, analysis of palaeoecological data from annually laminated sediments of Lake Gościąż, Poland, praca doktorska R.Young’a na Uniwersytecie Amsterdamskim., [30%].

93. Young R., Walanus A., Lingeman R., Ran E.T.H., vanGeel B., Goslar T., Ralska-Jasiewiczowa M., 1997, Spectral analysis of pollen influx data from varved sediments of Lake Gościąż, Poland, Time-series analysis and time-basis reconstruction in palaeoecology, analysis of palaeoecological data from annually laminated sediments of Lake Gościąż, Poland, praca doktorska R.Young’a na Uniwersytecie Amsterdamskim., [20%].

94. Young R., Walanus A., Goslar T., vanGeel B., Ralska-Jasiewiczowa M., Wijmstra T.A., 1997, Test of an equal taxon-weight modification of Middedorp’s pollen density dating on data from varved sediments of Lake Gościąż, Poland, Time-series analysis and time-basis reconstruction in palaeoecology, analysis of palaeoecological data from annually laminated sediments of Lake Gościąż, Poland, praca doktorska R.Young’a na Uniwersytecie Amsterdamskim., [20%].

95. Walanus A., 1998, O szkodliwości pojęcia nieskończoności, Postępy Fizyki, nr 1, list do redakcji [100%].

96. Walanus A., 1998, Modele obliczeniowe a równania różniczkowe, XII Konf. Nauczanie Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych, Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, p. 111-112 [100%].

97. Walanus A., 1998, Sediment freezing in situ, Ralska-Jasiewiczowa M. et al., (Eds.), Lake Gościąż, Central Poland, a monographic study, Institute of Botany PAS, Kraków, p. 73-74 [100%].

98. Walanus A., 1998, Statistical methods in the interpretation of the analytic results, Ralska-Jasiewiczowa M. et al., (Eds.), Lake Gościąż, Central Poland, a monographic study, Institute of Botany PAS, Kraków, p. 79-80 [100%].

99. Walanus A., 1998, Statistical analysis of the sequence of laminae thickness, Ralska-Jasiewiczowa M. et al., (Eds.), Lake Gościąż, Central Poland, a monographic study, Institute of Botany PAS, Kraków, p. 111-114 [100%].

100. Young R., Walanus A., Lingeman R., Ran E.T.H., vanGeel B., Goslar T., Ralska-Jasiewiczowa M., 1998, Spectral analysis of pollen influx data from varved sediments of Lake Gościąż, Poland, Ralska-Jasiewiczowa M. et al., (Eds.), Lake Gościąż, Central Poland, a monographic study, Institute of Botany PAS, Kraków, p. 232-239 [20%].

101. Young R., Walanus A., Goslar T., vanGeel B., Ralska-Jasiewiczowa M., Wijmstra T.A., 1999, Test of an equal taxon-weight modification of Middedorp’s pollen density dating on data from varved sediments of Lake Gościąż, Poland, Rev. Palaeobotany & Palynology, 104, 213-237 [20%].

102. Goslar T., Ralska-Jasiewiczowa M. R., van Geel B., Łącka B., Szeroczyńska K., Chróst L., Walanus A., 1999, Anthropogenic changes in the sediment composition of Lake Gościąż (central Poland), during the last 330 yrs, J. Paleolimnology, 22, 171-185 [10%].

103. Walanus A., Nalepka D., 1999, POLPAL program for counting pollen grains, diagrams plotting and numerical analysis, Proceedings 5-th EPPC, Acta Palaeobot., Suppl. 2: 659-661 [70%].

104. Walanus A., 1999, Niepewność danych a niepewność wyniku w badaniach zmienności klimatu, Zmiany i Zmienność Klimatu Polski, Łódź 4-6 XI 1999, p. 283-290 [100%].

105. Walanus A., 1999, Przypadek prawdopodobny, Software, 3, p. 91-92 [100%].

106. Walanus A., 1999, Chaos zarządzany, Software, 10, p. 60-61 [100%].

107. Walanus A., 1999, Krzywa dzwonowa, Software, 11, p. 68-71 [100%].

108. Walanus A., 1999, Test czy eksploracja?, Software, 12, p. 82-83 [100%].

109. Young R., Walanus A., Goslar T., 2000, Auto-correlation analysis in search of short-term patterns in varve data from sediments of Lake Gościąż, Poland, Boreas, v.29, pp. 251-260 [30%].

110. Walanus A., 2000, Istotność statystyczna wniosków z analiz ilościowych na przykładzie badań górnego czwartorzędu, Geologia, Kwartalnik AGH, t. 26, zeszyt 4, str. 1-59 [100%].

111. Wołek J., Walanus A., 2000, Co-occurence of lemnids in Argentina: a null model analysis, Fragm. Flor. Geobot, v. 45 (1-2), 179-192 [40%].


po habilitacji

112. Nalepka D., Walanus A., 2003, Przypisywanie wieku spektrom w diagramie pyłkowym na podstawie niewielkiej liczby dat radiowęglowych, Botanical Guidebooks, 26: 295-307 [40%].

113. Nalepka D., Walanus A., 2003, Elektroniczna metoda archiwizacji i graficznego przetwarzania danych palinologicznych. Program komputerowy POLPAL, S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.) Palinologia. Wyd. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, p. 82-8 [40%].

114. Prokop P., Walanus A., 2003, Trends and periodicity in the longest instrumental rainfall series for the area of most extreme rainfall in the world, Northeast India, Geographia Polonica, 76, 2, 25-35 [50%].

115. Czopek S., Walanus A., 2003, Uwagi o chronologii i interpretacji cmentarzyska w Dacharzowie, Przegląd Archeologiczny, 51, 111-121 [30%].

116. Nalepka D., Walanus A., 2003, Data processing in pollen analysis, Acta Palaeobotanica, 43(1) 125-134 [60%].

117. Walanus A, Demski T., 2004, Data mining - inteligencja biznesowa, Magazyn Przemysłowy, 3 (56), p. 38-39 [70%].

118. Walanus A., Nalepka D., 2004, Wnioskowanie z danych na przykładzie pojedynczych ziaren pyłku roślin ze stanowiska w Osłonkach (południowe Kujawy), Abłamowicz D., Śnieszko Z. (red.) Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski. Katowice, p. 99-108 [70%].

119. Walanus A., 2004, Wyznaczanie wieku metodą 14C, Menhir - Czasopismo Archeologiczne, 4, p. 72-73 [100%].

120. Walanus A, Goslar T., 2004, Wyznaczanie wieku metodą 14C; dla archeologów, Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, stron 120 [70%].

121. Walanus A., Nalepka D., 2004, Integration of Late Glacial and Holocene pollen data from Poland, Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74 (3) 285-294 [70%].

122. Walanus A., 2004, Logiczna spójność grupy dat radiowęglowych, Zeszyty Naukowe UR, seria Socjologiczno-Historyczna, Archeologia, I, p. 155-63 [100%].

123. Wasylikowa K. Walanus A., 2004, Timing of aquatic and marsh-plant successions in different parts of Lake Zeribar, Iran, during the Late Glacial and Holocene, Acta Palaeobotanica, 44(2) 129-140 [40%].

124. Walanus A. Prokop P., 2004, Elementarne podejście do problemu cykliczności w zjawiskach klimatycznych, Przegląd Geofizyczny, 1-2, p. 57-69 [70%].

125. Ralska-Jasiewiczowa M., Nalepka D., Walanus A., Balwierz Z., Bałaga K., Filbrandt-Czaja A., Granoszewski W., Harmata K., Krupiński K., Kupryjanowicz, M., Latałowa M., Madeja J., Madeyska E., Makohonienko M., Mamakowa K., Milecka K., Miotk-Szpiganowicz G., Nita M., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Obidowicz A., Okuniewska-Nowaczyk I., Szczepanek K., Tobolski K., Wacnik A., Wasylikowa K., Zachowicz J., 2004, Mapy izopolowe późnego glacjału i holocenu Polski. Historia i aktualny etap badań, Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, 2, p. 13-16 [10%].

126. Walanus A., Nalepka D., 2004, Calendar ages of the time horizons presented on the isopollen maps, Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland, ed. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wroght Jr H.E., Turner C. 2004, W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków, p. 25-28 [70%].

127. Nalepka D.,Walanus A., 2004, Methods used for the construction of isopollen maps, Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland, ed. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wroght Jr H.E., Turner C. 2004, W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków, p.21-23 [50%].

128. Walanus A. Zając M., 2005, Wnioskowanie statystyczne i analizy wielowymiarowe w archeobotanice, Przewodnik do badań archeobotanicznych, pod red. Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., wyd. Sorus, stron 566, p. 321-345 [60%].

129. Walanus A., 2005, Czym różni się Sześć Sigma od trzy sigma?, Magazyn Zarządzania Jakością, Nr 1, str. 38-42 [100%].

130. Walanus A., 2005, Co jest szybkie, a co wolne wdług kart kontrolnych, Magazyn Zarządzania Jakością, Nr 2, str. 53-56 [100%].

131. Walanus A., 2005, Archeologia awangardą nauk ścisłych. O formie kalibrowanych dat 14C, Archeologia Polski, t:L z:1-2 129-133 [100%].

132. Walanus A., Nalepka D., 2005, Wiek rzeczywisty granic chronozon wyznaczonych w latach radiowęglowych, Botanical Guidebooks, 28, 313-321 [70%].

133. Walanus A., 2006, Metody statystyczne bez matematyki?, Magazyn Zarządzania Jakością, Nr 2, str. 61-63 [100%].

134. Pokorny P., Nalepka D., Walanus A., 2006, Isopollen maps for the Czech Republic, 7th European Palaeobotany and Palynology Conference, Prague, September 6-11 2006, Abstracts, p.105-106 [40%].

135. Walanus A., 2006, Groups of too close radiocarbon dates, Geochronometria, 25 5-9 [100%].

136. Walanus A., Trąbska J., Kobylińska U., 2006, Lusatian Pottery: Workshop Features in SEM/EDS and Statistical Analysis, European Association of Archaeologists 12th Annual Conference, Abstracts, p.334 [50%].

137. Walanus A., Nalepka D., 2006, Numerical correlation of many multidimensional geological records, Annales Societatis Geologorum Poloniae, 76: 215-224 [70%].

138. Wasylikowa K., Witkowski A., Walanus A,, Hutorowicz A., Alexandrowicz S.W., Langer J.J., 2006, Palaeolimnology of Lake Zeribar, Iran, and its climatic implications, Quaternary Research, 66: 477-496 [20%].

139. Ammann B., Birks H.H., Walanus A., Wasylikowa K., 2007, Late Glacial Multidisciplinary Studies, Encyclopedia of Quaternary Science, Elsevier, p.2475-2486 [20%].

140. Walanus A., Nalepka D., 2007, Wizualizacja zmienności rozprzestrzenienia pyłku wybranych taksonów w późnym glacjale i holocenie w rejonie Kujaw, Studia Limnologica et Telmatologica, 1/2, p.137-140 [70%].

141. Kasprzyk I., Walanus A., 2007, Flowering and Airborne Pollen – a Novel Statistical Approach, Acta Agrobotanica, Vol. 60 (2): 51–55 [40%].

142. Walanus A., Nalepka D., 2007, Bazy danych, analiza danych, pewność wyniku, Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce, red. Makohonienko M., Makowiecki D., Kurnatowska Z., Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, p. 267-276 [70%].

143. Wasylikowa K. van Zeist W. Wright Jr HE. Stevens LR. Witkowski A. Walanus A. Hutorowicz A. Alexandrowicz SW. Langer JJ., 2008, The Lake Zeribar paleoecology: a synthesis, The Paleoecology of Lake Zeribar and surrounding areas, Western Iran, during the last 48,000 years, ed. Wasylikowa K. Witkowski A., 2008, Diatom Monographs, v.8. p.251 [10%].

144. Walanus A. Wasylikowa K., 2008, Lake Zeribar: dating and sedimentation rate, The Paleoecology of Lake Zeribar and surrounding areas, Western Iran, during the last 48,000 years, ed. Wasylikowa K. Witkowski A., 2008, Diatom Monographs, v.8. p.40 [60%].

145. Walanus A., 2008, Fotograf przyrody a piksel. Odcinek 1: Szumy, Wszechświat - Pismo przyrodnicze, nr 4-6, str. 101-103 [100%].

146. Dwornik M., Walanus A., 2008, Fotograf przyrody a piksel. Odcinek 2: Walka z szumem, Wszechświat - Pismo przyrodnicze, nr 7-9, str. 220-224 [50%].

147. Walanus A., 2008, Drawing the optimal depth-age curve on the basis of calibrated radiocarbon dates, Geochronometria, 31, p.1-5 [100%].

148. Trąbska J., Walanus A., Ciesielczuk J., Samek L., Dutkiewicz E., 2008, Ferruginous raw material sources for palaeolithic in Poland (Central Europe) provenance studies: occurrence, litostratigraphy and application, 9th International Conference ART 2008, Jerusalem 25-30 May, ISAS International Seminars, [30%].

149. Stochel B., Walanus A., 2008, Analiza składowych głównych czterdziestu cech fizykochemicznych wód podziemnych rejonu Pogórza Wiśnickiego, Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, abstrakty, p. 115 [80%].

150. Walanus A., 2008, Do czego potrzebny jest konwencjonalny wiek radiowęglowy?, Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu, tom. VI, str. 159-162 [100%].

151. Niedźwiedź T., Twardosz R., Walanus A., 2009, Long-term variability of precipitation series in east central Europe in relation to circulation patterns, Theoretical and Applied Climatology, 98:337–350 [30%].

152. Walanus A., Nalepka D., 2009, Statistical confidence on maps by bootstrapping, GI_Forum Salzburg 2009, Proceedings, p. 228-231 [70%].

153. Wacnik A., Nalepka D., Walanus A., 2009, Lokalny zapis palinologiczny z osadów jeziornych rejonu Szurpił i Staświn w północno wschodniej Polsce; integracja wiedzy przyrodniczej i analiz statystycznych, IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowisk abiotycznych i ich zapis paleobotaniczny, Jeziorowskie, 16–19 czerwca 2009, p. 42-43 [30%].

154. Walanus A., 2009, Systematic bias of radiocarbon method, Radiocarbon, 51/2 p. 433-436 [100%].

155. Prokop P., Walanus A., 2009, Intraseasonal rainfall variability in the rainiest place of the world – Cherrapunji, Meghalaya Plateau (India), 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), Melbourne, 6 - 11 July 2009, [50%].

156. Walanus A., 2009, Zdolność rozdzielcza metody radiowęglowej, Przegląd Geologiczny, v.57 (nr 11) 961-963 [100%].

157. Walanus A., Goslar T., 2009, Datowanie Radiowęglowe, stron 147, Wyd. AGH., [70%].

158. Trąbska J., Walanus A., Gaweł A., 2009, Outer Carpathian variegated shales – a potential red raw material in Palaeolithic?, Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu, red. J. Gancarski, Krosno 2009, ISBN 978-83-923562-8-8, p. 193-204 [40%].

159. Krąpiec M., Szychowska-Krąpiec E., Walanus A., 2009, Rekonstrukcja termiki okresu zimowego w NE Polsce na pdstawie sekwencji przyrostów rocznych sosny zwyczajnej z lat 1582-2004 AD, Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu, tom. VII, str. 73-82 [30%].

160. Walanus A., 2010, Fotograf przyrody a piksel. Odcinek 3: O wyższości RAW-ów nad JPG-ami, Wszechświat - Pismo przyrodnicze, nr 1-3, str. 60-61 [100%].

161. Walanus A., 2010, Tajemnice 14C, czyli po co nam radiowęgiel, Archeologia Żywa, 1 (47), str. 44-48 [100%].

162. Kasprzyk I., Walanus A., 2010, Description of the main Poaceae pollen season using bi-Gaussian curves, and forecasting methods for the start and peak dates for this type of season in Rzeszów and Ostrowiec Św. (SE Poland), J. Environ. Monit., 12, 906-916 [30%].

163. Walanus A., 2010, Możliwość wykorzystania izotopu węgla 14C do oceny roku zgonu w zakresie ostatnich 50 lat, Problemy Kryminalistyki, nr. 268, str. 69 [100%].

164. Walanus A., Nalepka D., 2010, Calibration of Mangerud’s Boundaries, Radiocarbon, 52/4 p.1639-1644 [70%].

165. Walanus A., 2011, Po prostu Nauka; o szkodliwości pojęcia aktualizmu. List do Redakcji, Przegląd Geologiczny, v. 59, nr. 6, str. 462 [100%].

166. Krąpiec M., Walanus A., 2011, Application of the triple photomultiplier liquid spectrometer Hidex 300SL in radiocarbon dating, Radiocarbon, 53/3, p 543-550 [55%].

167. Twardosz R., Walanus A., 2011, Niezależne od rozkładu praktyczne testowanie istotności różnicy średnich w seriach opadowych, Przegląd Geofizyczny, LVI, 1-2, p.81-97 [60%].

168. Twardosz R., Łupikasza E., Niedźwiedź T., Walanus A., 2011, Long-term variability of precipitation types in winter in Kraków, Poland, Climatic Change, DOI 10.1007/s10584-011-0352-x [25%].