Noblista
J. Georg Bednorz (IBM Research GmbH, Zurich), XL Zjazd Fizyków Polskich, Kraków, 2009 09 09
High Tc Superconductivity – a Discovery and its Impact            Home

 

Wojciech H. Żurek (Los Alamos National Lab)
Między światem klasycznym a kwantowym

Niżej, prof. Żurek w Tatrach, 1972, zdjęcia od prof. Andrzeja Zięby

Strona główna Main page     Zdjęcia Photo