MapAW - Miejsca Tu byłem     v. Mapbox, wcześniejsza v. (Ctrl+W zamyka otwartą, nową zakładkę)

Klikamy prawym. Produkujemy dane do mapy (plik: mapaw3box.js).

Mapę można wywołać z parametrami: mapaw_box.html?19.34,50.04,12,0.8 współrzędne,skala,wielkość strzałki