Datowanie radiowęglowe Adam Walanus, Tomasz Goslar

Spis treści

Strona główna "okładka"     WSTĘP

ZASADA METODY 14C
Obiekty podlegające analizie metodą 14C
Zakres wieku obejmowany przez metodę 14C
Konwencje podawania wyników datowania           Terminologia: „datowanie” czy „pomiar wieku”?

PODSTAWY METODY
Prosty, praktyczny model procesów leżących u podstaw metody 14C
Prawo rozpadu
Pochodzenie 14C          Szybkość produkcji 14C a stężenie 14     Inne izotopy kosmogeniczne
Techniki pomiaru stężenia 14C          Technika AMS, akceleratorowa     liczników proporcjonalnych, GPC     scyntylacyjna, LSC
Niepewność pomiarowa          Przykład przedziału niepewności     Normalny rozkład prawdopodobieństwa (rozkład Gaussa)     Odchylenie standardowe     Prawdopodobieństwo     Probabilistyczna interpretacja konwencjonalnego wyniku pomiaru     Porównywanie dwóch wyników pomiaru wieku     Niepewność niepewności
Wiek „nieskończony”

KALIBRACJA METODY 14C
Pojęcie kalibracji
Dendrochronologia i inne niezależne „zegary” przyrodnicze     Idea kalibracji metody radiowęglowej
Kalibracja z uwzględnieniem niepewności pomiarowej          Interpretacja kalibrowanego wyniku pomiaru 14C     Czy wynikiem datowania 14C mogłaby być jedna liczba?
Twierdzenie Bayesa         Prawdopodobieństwo subiektywne
Plateau krzywej kalibracyjnej         Zdolność rozdzielcza metody radiowęglowej
Metoda „wiggle matching”
Ograniczenia geograficzne krzywej kalibracyjnej

PRZYKŁADY DATOWAŃ
Renifer z Mazur
Jeszcze trochę o kościach
Seria dat: argument w ocenie reprezentatywności próbek
O efekcie bombowym w kalibracji dat 14C i o modelach wiek-głębokość
Masa dat
Rozkład przestrzenny dat
Data a datowanie - wiek próbki a wiek obiektu archeologicznego          Kontekst archeologiczny     Trzy źródła rozciągłości w czasie
Uwzględnianie dodatkowej informacji          Ograniczenie wieku od dołu (terminus ante quem)     Określanie granic fazy na podstawie wieku sekwencji obiektów
Łączny wynik wielu pomiarów (neolityczne stanowisko w Osłonkach)
Seria podobnych wyników (stanowisko górnopaleolityczne)
Autentyczność Całunu Turyńskiego

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO POMIARU
Czy wystarcza jedna próbka?
Pobieranie próbek
Materiały nadające się do pomiaru          Drewno, węgle drzewne, nasiona i inne roślinne szczątki makroskopowe     Torfy, osady jeziorne, gleby kopalne     Kości     Muszle     Wielkość obiektów do pomiaru (masa próbek)
Wstępna preparatyka próbek w laboratorium radiowęglowym          Węgiel drzewny     Drewno     Kości     Muszle i inne węglany

UZUPEŁNIENIA
Krzywa kalibracyjna          Tabela     Krzywa kalibracyjna     Dokładność krzywej kalibracyjnej     Porównanie krzywej kalibracyjnej IntCal 09 z IntCal 04
Formularz opisu próbki
Korekcja wieku ze względu na frakcjonowanie izotopowe
Efekt rezerwuarowy (twardej wody)
Obieg węgla w przyrodzie          Efekt Suess’a (efekt przemysłowy)
Historia metody 14C          Rozwój techniki pomiarowej     Dostrzeżenie konieczności kalibracji metody
Czasopisma i konferencje radiowęglowe
Międzylaboratoryjna kontrola pomiarów
Laboratoria radiowęglowe          Poznań     Gliwice     Skała     Laboratoria niemieckie (wybrane)     Inne laboratoria europejskie (wybrane)     Laboratoria w USA (wybrane)     Słownik symboli laboratoriów

LITERATURA