Curriculum vitae                 Home

Nazwisko: Adam Walanus
Data urodzenia: 1952 04 06
Stan: żonaty, dwóch synów (1978 i 1985)

Wykształcenie:
1967 - Szkoła Podstawowa, Tarnowskie Góry
1971 - Liceum Ogólnokształcące, Tarnowskie Góry
1976 - Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Gliwice

Kwalifikacje:
1976 - magisterium, z wyróżnieniem (fizyka techniczna) Rozkład prawdopodobieństwa ilorazu zliczeń mionów w liczniku proporcjonalnym,
1983 - doktorat (w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH) Obiektywizacja pomiaru w datowaniach metodą 14C,
2002 - habilitacja (na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH) Istotność statystyczna wniosków z analiz ilościowych na przykładzie badań górnego czwartorzędu,
2014 - tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi.

Praca:
1976-1998 - Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Zakład Zastosowań Radioizotopów; asystent, od 1984 adiunkt,
1986-1989 - 1/2 etatu w Instytucie Botaniki PAN, Kraków, na stanowisku konsultanta i później starszego specjalisty,
1996 - 1/2 etatu w Junisoftex Sp. z o.o., Gliwice, analityk-projektant w zakresie oprogramowania pomiarowego i statystycznego sterowania jakością,
1990-1998 - samodzielna działalność gospodarcza, usługi komputerowe, wykonywanie oprogramowania i analiza danych, w większości dla instytucji naukowych,
1999/2000 - wykłady ze statystyki i obsługi komputera w policealnej Szkole Bankowości i Finansów w Krakowie,
1998-2002 - StatSoft Polska Sp. z o.o. Kraków, konsultant w dziale technicznym,
2003-2006 - Uniwersytet Rzeszowski, profesor nadzwyczajny, do 2004 Instytut Archeologii, następnie Instytut Techniki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,
2007-2023 - AGH, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, profesor nadzwyczajny.

Specjalność naukowa: analiza danych i metody statystyczne w naukach przyrodniczych

 

Hobby: fotografia

Droga życia, po 20 lat    więcej miejsc na mapie