Nieprzeźroczystość kreski 1 - 100:         Szybkość zmian koloru   0 - 100:         Szybkoś zmian ruchu   0 - 100:
R   0 - 100:         G   0 - 100:         B   0 - 100: