POLPAL software by Adam Walanus & Dorota Nalepka

Manual     Free version     Online indicator recalculation     POLPAL in MS Excel     Isopollen maps bootstrapped movie     Depth-Age on_line .exe     Aero, Instrukcja     MultCor    

Historia    Warsztaty: XII 2011 pdf   IX 2011 pdf   XII 2012 statystyka              Home


ResearchGate: POLPAL. Program for counting pollen grains, diagrams plotting and numerical analysis reached 300 reads, on Jun 8, 2017 (200 - January 2017)


   It is a revolution
Get your precisely adjusted, sophisticated diagram tomorrow with no additional click, simply Load table. You have only to click Save today, when the diagram is ready.


How to buy POLPAL? Contact: d.nalepka (at) botany.pl
The use of the software is granted for an unlimited period of time. The name program is POLPAL 2004, and the Licensor have always transferred the newest version, which actually is POLPAL 2004 ver. 2010.
Commercial price of POLPAL 2004 License (not to be negotiated):
One user: 250€+57,50€(23%VAT)=307,50€
Up to 5 users: 350€+80,50€(23%VAT)=430,50€


Download POLPAL Diagram (free version). V.10.12. The bug is fixed (incorrect pasting data from the Clipbord in case of many long taxa names [total letters >1024].)

Full version, see: POLPAL, at Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland. Coauthor of POLPAL: Dorota Nalepka.


Please note: .txt data files in POLPAL are ASCII files not Unicode files! Please, Save Unicode files As ANSI coded file.


POLPAL diagram in Encyclopedia of Quaternary Science, Elsevier (Ammann B., Birks H.H., Walanus A., Wasylikowa K. 2007 Late Glacial Multidisciplinary Studies, p. 2475)


Short description of POLPAL Diagram free version

Aim of the program is to create pollen (or other) diagrams based on pollen table.

Text data format:

Example of very small pollen table (data are separated by semicolon, however, tab can also be used, as above):

Depth;Alnus;Betula;Carpinus;Fagus;Fraxinus
108;15;32;1;1;5
112;76;100;40;6;0
121;79;125;44;8;2
131;65;66;30;2;4
140;166;220;1;1;16
160;137;172;0;2;22
174;178;316;1;2;30
180;112;221;1;3;44

Let try to copy this piece of information to the Clipboard (mark it from 'Depth' to '44', and Ctrl-C). Next click the menu option 'Paste from Clipboard', then click the button 'Plot diagram'. In the similar way tables can be moved to the program from Excel's spreadsheet.

However Clipboard operates for not too large tables. Larger tables are to be stored in text files (txt or csv). In such a case the menu option 'Load table' is to be used. In table, the tab signs should be used as separators (as in the example above). In the first column there is information about samples depth or age.

Scale: Program automatically chooses the proper vertical (depth/age) scale. Both scales, horizontal (Scale %=) and vertical (Scale depth=) can be adjusted manually, like many other 'Parameters'. Scales equal, for example to 10, means that 10 pixels will be used on the diagram for 1% of pollen, or for one unit of depth/age (inch, m, cm, yr, ka).

If the order of taxa in table is not that what should be plotted on diagram, use the list of taxa (click the button 'Show taxa' if the list is invisible after diagram is plotted). The order of taxa is given in the second column. The numbers can be adjusted manually, however, the button 'Clear order' and the option 'Order 10, 20, 30, ...' on the neighboring radio-button can help.

Prepared order, as well as other changes in the list (corrections of taxa names, colors, life forms - see later) can be saved and later loaded using menu option 'Taxa arrangement'. Do remember: saved list of taxa parameters will operate properly with the same pollen table. Simply, the i-th position in the list will be applied to the i-th taxon (i+1 column) in the table, no taxa names identification is used here.

Taxa with the same number (ex. 10, 10, 10) will be summed up to one taxon, under the name of the first taxon with this number.

In the first column of list of taxa is the, so called 'life form'. The letter 'h' is from Herbs. The next position in the list of 'Parameters' is 'Sum=tsdh', what means that all taxa with 't' (trees) or 's' (shrubs) or 'd' (dwarf shrubs) or 'h', will be used to calculate the pollen sum. Having different letters assigned to taxa make it possible to easy change the pollen sum. Letters can be edited manually or by options 'To the sum' and 'Out of the sum'. What letters be assigned to taxa in both cases, can be decided using parameters 'To the sum=' and 'Out of the sum='.

The third column contain the letter indicated color to be used for the given taxon (b-Black, w-White, s-gray, r-Red, g-Green, also a, c, y, o, m, e). Colors can be defined in 'Parameters', by hexadecimal numbers, for example, while red is 'Color r=$0000FF', to obtain more dark red with added green: 'Color r=$0030A0'. (Hexadecimals are: 0, 1, 2, ..., 9, a, b, ... f.)


POLPAL Diagram (full version)

New elements:

The standard numerical analysis CONISS is available now in POLPAL Diagram (in one click).

New lithology symbols were added.


Szanowni użytkownicy starej, wywodzącej się z DOS wersji POLPAL’u!

Czyli Osoby, których dane gromadzone są w plikach o rozszerzeniu nazwy .dat, których format jest specyficzny dla POLPAL’u, bardzo oszczędny, gdyż projektowany w czasach dyskietek o pojemności 360kB. Dziś, gdy mamy dyski terabajtowe (np. 1.5TB), czyli ponad MILION razy większe, możemy sobie pozwolić na wygodniejszy format, tekstowy, czytelny dla każdego programu, od Notatnika, Worda i Excela do STATISTICA itp.

Nawet najstarszy DOS’owy POLPAL działa nawet na Windows 7, nikt nie musi przechodzić na nową wersję, ale … Normalną praktyką najpoważniejszych nawet producentów oprogramowania jest zaprzestanie serwisowania produktów zbyt starych. Każdy program ma błędy, niektóre z nich nigdy się nie ujawnią. Niestety niektóre ujawniają się rzadko, czynią szkodę, a są trudne do namierzenia. Usuwanie błędów w kilku wersjach programów jest praktycznie niemożliwe, wymagałoby zbyt dużego nakładu pracy.

Autorzy programu są bezwzględnie wdzięczni za informację o wykrytych błędach, szczególnie, gdy towarzyszy im w miarę pełny opis zdarzeń (co oczywiście nie jest łatwe, ale jest bardzo pomocne). Zawsze błąd będzie poszukiwany i usuwany tylko w najnowszej wersji programu. Może się oczywiście zdarzyć, że błędu w najnowszej wersji już nie ma.

Zasadniczą cezurą nowy/stary POLPAL, jest format plików danych, stary to .dat, nowy to .txt lub .csv (wychodzący raczej z użycia na rzecz .txt).

Tak więc: przechodźmy na nową wersję. Bilans zysków i start jest taki jak zwykle w tego typu sytuacjach. Pewien nakład pracy dziś i oszczędność pracy i nieprzewidzianych kłopotów na długi czas. Odsuwanie problemu skutkuje, jak wiemy sytuacjami, gdy wszystko „pada” w najmniej stosownym momencie.

Tu można pobrać program, który przepisuje stare dane na nowe, niżej jest instrukcja.

How to move from the old POLPAL files format (*.dat) to new ones (POLPAL 2004, text files, *.txt)?

There is special application OldToNew.exe prepared to make the operation as simple as possible.

Do it as follow:
1. Copy the file OldToNew.exe to the PAL folder, which contain all *.dat files.
2. Start the OldToNew.exe.
3. Press the key Save it in txt format. (Application close automatically.)
4. Click the txt files produced in the PAL folder to check it.