Współautorzy (wg wszystkich publikacji).

Współczynnik współautorstwa obliczany jest jako suma wag z każdej pracy. Waga współautorstwa w danej pracy = 1/(n-1), gdzie n jest liczbą autorów pracy. Na przykład, jedyni współautorzy jednej tylko pracy mają współczynnik 1.


1. Alexandrowicz S.W. - 0.33
2. Ammann B. - 0.33
3. Arnold M. - 0.29
4. Awsiuk R. - 3.82
5. Balwierz Z. - 0.06
6. Bałaga K. - 0.06
7. Bard E. - 0.29
8. Birks H.H. - 0.33
9. Bluszcz A. - 5.8
10. Chróst L. - 0.17
11. Ciesielczuk J. - 0.25
12. Czopek S. - 1
13. Demski T. - 1
14. Duliński M. - 0.2
15. Dutkiewicz E. - 0.25
16. Dwornik M. - 1
17. Filbrandt-Czaja A. - 0.06
18. Gaweł A. - 0.5
19. Goslar T. - 9.29
20. Granoszewski W. - 0.06
21. Hałas S. - 0.33
22. Harmata K. - 0.06
23. Hercman H. - 1.75
24. Hutorowicz A. - 0.33
25. Kasprzyk I. - 2
26. Kobylińska U. - 0.5
27. Krąpiec M. - 0.5
28. Krupiński K. - 0.06
29. Kuc T. - 0.49
30. Kupryjanowicz M. - 0.06
31. Langer J.J. - 0.33
32. Latałowa M. - 0.06
33. Lingeman R. - 0.33
34. Lubczyński W. - 0.5
35. Łącka B. - 0.17
36. Madeja J. - 0.06
37. Madeyska E. - 0.06
38. Makohonienko M. - 1.06
39. Mamakowa K. - 0.06
40. Michczyńska D. J. - 0.5
41. Milecka K. - 0.06
42. Miotk-Szpiganowicz G. - 0.06
43. Mitka J. - 0.25
44. Mościcki W. - 0.5
45. Nalepka D. - 22.06
46. Niedziałkowska E. - 0.2
47. Niedźwiedź T. - 0.5
48. Nita M. - 0.06
49. Pazdur A. - 6.23
50. Pazdur M.F. - 17.47
51. Pokorny P. - 0.5
52. Prokop P. - 3
53. Ralska-Jasiewiczowa M. - 3.41
54. Ran E.T.H. - 0.33
55. Różański K. - 0.99
56. Samek L. - 0.25
57. Schild R. - 0.25
58. Soja R. - 5
59. Starkel L. - 0.2
60. Stevens L.R. - 0.13
61. Stochel B. - 1
62. Szeroczyńska K. - 0.36
63. Szychowska-Krąpiec E. - 0.5
64. Tisnerat N. - 0.1
65. Tobolski K. - 0.2
66. Trąbska J. - 1.25
67. Twardosz R. - 0.5
68. van Geel B. - 0.17
69. van Zeist W. - 0.13
70. vanGeel B. - 0.82
71. Wacnik A. - 0.5
72. Walanus Anna - 1
73. Wasylikowa K. - 2.91
74. Wendorf F. - 0.25
75. Wicik B. - 0.62
76. Więckowski K. - 0.62
77. Wijmstra T.A. - 0.4
78. Witkowski A. - 0.33
79. Wołek J. - 1
80. Wright Jr H.E. - 0.13
81. Wybraniec A. - 2
82. Young R. - 1.73
83. Zając M. - 1
84. Zastawny A. - 1.75