Recenzje

2011, NIMB (Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B)

2011, Czasopismo Techniczne, seria: Budownictwo

2011, Water Resources Management

2007, Geochronometria

2009, 2010, 2010, Annales Societatis Geologorum Poloniae

2009, Kwartalnik AGH Geologia

2010, Geoinformatica Polonica

2010, Geoinformatica Polonica

2006, Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce

2009, Wyd. Pol. Śl. Monografia habilitacyjna

2005, 2006, 2007, 2007, Zarządzanie jakością

2006, Wydzial VII PAN, Nauk o Ziemi i Nauk Gómiczych

 

1997, Praca doktorska na Uniwersytecie Amsterdamskim

2009, Praca doktorska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH