Konferencje

1. 1979, Toruń, XXVI Zjazd Fizyków Polskich

2. 1980, Warszawa , Informatyczne systemy pomiarowe o skupionej i rozłożonej inteligencji w systemie CAMAC, SEP-IBJ

3. 1980, Bratislava, 2nd Internatl Conf. Low Radioactivities’80, Univ. Comenskego

4. 1981, Lublin, XXVII Zjazd Fizyków Polskich

5. 1983, Gliwice, Konferencja Metody Chronologii Bezwzględnej

6. 1985, Bratislava, 3rd Int. Conf. Low Radioactivities 85

7. 1985, Trondheim, The 12th International Radiocarbon Conference

8. 1986, Kraków, Rozwój i zastosowanie metod izotopowych w technice. Metody pomiarowe, AGH

9. 1986, Gliwice, II Konferencja Metody Chronologii Bezwzględnej

10. 1988, Kraków, Vistula Basin

11. 1988, Kraków, Zastosowania metod matematycznych i informatyki w geologii. XV Sympozjum, AGH

12. 1989, Kraków, Zastosowania metod matematycznych i informatyki w geologii. XVI Sympozjum, AGH

13. 1989, Gliwice, III Konferencja Metody Chronologii Bezwzględnej

14. 1990, Lund, European Pollen Database Workshop

15. 1991, Berno, European Pollen Database Workshop

16. 1991, Kraków, Zastosowania metod matematycznych i informatyki w geologii. XVII Sympozjum, AGH

17. 1991, Luzerna, Varve workshop, EAWAG

18. 1992, Gliwice, IX Dni Wymiany Doświadczeń w Nauczaniu Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych

19. 1992, Gliwice/Rudy, IV Konferencja Metody Chronologii Bezwzględnej

20. 1993, Praga, IAMG Silver Anniversary Meeting

21. 1993, Kraków, Sympozjum Naukowe Botanika Społeczeństwu, IB PAN

22. 1993, Kraków, Zastosowania metod matematycznych i informatyki w geologii. XVIII Sympozjum, AGH

23. 1994, Southampton, IGCP 374, Palaeoclimatology and Palaeoceanography from Laminated Sediments, Inaugural meeting

24. 1994, Kraków, X Dni Wymiany Doświadczeń w Nauczaniu Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych

25. 1995, Gliwice/Rudy, V Konferencja Metody Chronologii Bezwzględnej

26. 1995, Kraków, 50 Zjazd PTB.

27. 1995, Kraków, Climate Dynamics and the Global Change Perspective, Int. Conf.

28. 1995, Kraków, Hydrological Processes in the Catchment

29. 1995, Kraków, Zastosowania metod matematycznych i informatyki w geologii. XIX Sympozjum, AGH

30. 1996, Warszawa, XI Dni Wymiany Doświadczeń w Nauczaniu Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych

31. 1998, Poznań, XII Konf. Nauczanie Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych

32. 1998, Kraków, The Fifth European Palaeobotanical and Palynological Conference

33. 1999, Łódź, Zmiany i Zmienność Klimatu Polski

34. 2001, Katowice-Koszęcin, Człowiek i środowisko w dobie gospodarki rolno-hodowlanej na podstawie badań archeologicznych i przyrodniczych, 24-27 października 2001

35. 2002, Rembertów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kultura Organizacyjna i Kultura Dowodzenia a Działalność Sił Powietrznych w Wymiarze Sojuszniczym, 5 grudnia 2002

36. 2003, Igołomia, VI Warsztaty Archeobotaniczne, 16-18 września 2003

37. 2004, Rzeszów, Problemy metodyczne interpretacji dat radiowęglowych

38. 2005, Koszęcin, Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce - dorobek i przyszość, 19-22 października 2005

39. 2007, Gliwice, 9th International Conference "Methods of Absolute Chronology" 25-27th April 2007

40. 2008, Zurich, Radiocarbon and Archaeology, 5th International Symposium, 26-28 March 2008

41. 2008, Kraków, I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008, VIII GEOLOGIA CZWARTORZĘDU

42. 2009, Jeziorowskie, IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowisk abiotycznych i ich zapis paleobotaniczny, 16 – 19 czerwca 2009

43. 2009, Salzburg, GI_Forum 2009 - Geoinformatics Forum Salzburg, 7 - 10 July 2009

44. 2009, Kraków, Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa – badania i zastosowania, 17-19 września 2009

45. 2010, Paryż, LSC 2010 Advances in Liquid Scintillation Spectrometry, 06 - 10 september 2010

46. 2011, V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13 – 17 czerwca 2011

47. 2011, XXXVth International Moorexcursion 21-28.08.2011 NE Poland, (Gościąż Lake)

48. 2011, Kraków, Wokół myśli Michała Hellera. Czy świat jest matematyczny? 10-11 grudnia

49. 2011, Warszawa, I Konferencja Geoarcheologiczna Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych, 25 listopada

50. 2011, Warszawa, Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej, 23-24 listopada

 

Nieformalne lub bierne uczestnictwo

1. 2008, Zabrze, Spotkanie Sekcji Paleobotanicznej PTB

2. 2008, Kraków, Religia a nauka w XX wieku, PAU

3. 2009, Kraków, W poszukiwaniu Duszy, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

4. 2009, Kraków, Seminaria z Filozofii Przyrody, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

5. 2009, Kraków, XIII Krakowska Konferencja Metodologiczna, Ewolucja Wszechświata i ewolucja życia, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

6. 2009, Kraków, Być uczonym - dyskusja panelowa, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

7. 2009, Kraków, Spotkanie Sekcji Paleobotanicznej PTB

8. 2010, Golejów koło Staszowa, Konferencja dedykowana prof. Sławomirowi Żurkowi, Badania interdyscyplinarne — przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauk przyrodniczych

9. 2010, Kraków, X Dni Tischnerowskie

10. 2010, Kraków, Warszawa, Roger Penrose's road to reality - mathematics, physics and philosophy

11. 2010, Salerno, Response of Humans to Abrupt Environmental Transitions

12. 2011, Kraków, Copernicus Center Colloquium

13. 2011, Kraków, Umysł: czego nie potrafią (jeszcze) komputery? PAU

14. 2011, Kraków, The Emotional Brain, PAU, Copernicus Center

15. 2011, Kraków, Church's Thesis, Copernicus Center, Studia Logica, The Pontifical University

16. 2011, Kraków, XVI Seminarium Nauka - Religia - Dzieje

17. 2011, Kraków, Language - Logic - Theology, Copernicus Center International Seminar

18. 2012, Kraków, Philosophy in Science Home, Copernicus Center International Seminar