Różne

Polska Akademia Umiejętności

Członkostwo dwóch Komisji: Geoinformatyki (od 2008), Paleogeografii Czwartorzędu (od 2009).

Regularne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji: Filozofii Nauk Przyrodniczych, Fides et Ratio.

Nieregularne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji: Astrofizyki, Prehistorii Karpat, Historii Sztuki, Historii Nauki.

Redakcja czasopism

Redaktor Geochronometria 1994-1995

Członek Redakcji Zarządzanie jakością 2005-2007

Sekretarz Redakcji Geoinformatica Polonica 2009-2011

Redaktor statystyczny Acta Palaeobotanica 2012

Patent

1987, Układ elektroniczny do powielania wartości napięcia stałego, nr 136215.

Prace konstrukcyjne

1978-1985 Konstrukcja aparatury elektronicznej Laboratorium 14C.

1984 Konstrukcja polowej sondy gamma eksploatowanej w jaskiniach przy datowaniach TL.

1990-1995 Sondy do pobierania osadów jeziornych metodą zamrażania.

2001 Układ odczytujący wyniki pomiarów dendrochronologicznych na bazie myszy komputerowej.

Oprogramowanie

POLPAL [wg Publikacje wszystkie, nr. 58, 83, 85, 91, 103, 113] sprzedaż licencji (przez IB PAN) w świecie: Argentyna, Białoruś, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Izrael, Japonia, Korea, Polska, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania

1982 Oprogramowanie pomiarów 14C (Algol, Odra 1305).

1990 Program druku diagramów palinologicznych, analiz numerycznych i bazy danych POLPAL.

1994 Program analiz granulometrycznych GRANULOM.

1996 Program kalibracyjny 14C

1997 Wersja POLPAL dla Windows.

1998 Program SZRAF.

1998 Program dydaktyczny Zrozumieć Statystykę

1999 Wersja POLPAL dla Windows 32 bitowych.

1999 Program POLPAL AERO do rysowania diagramów współczesnego opadu pyłku.

2000 Rozszerzenie POLPAL dla celów grantu Izopolowego (IB PAN), w tym program rysujący izolinie na mapie Polski.

Zaświadczenia

1981 Zaświadczenie Nr. 3039/III/81 Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej dla Inspektorów Ochrony Przed Promieniowaniem.

1985 Zaświadczenie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Pol.Śl. o czynnej znajomości języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

1989 Zaświadczenie kwalifikacyjne "E" w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (do 1 kV).

2000 Zaświadczenie o ukończeniu kursu Zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO 9000.

Referaty w czasie pracy poza nauką (1999)

Dept. Quaternary Research, Stockholm Univ. POLPAL - Computer Added Palynology.

Posiedzenie Krakowskiego Oddz. PTBot. Koniec Nauki.

Seminarum w Zakładzie Klimatologii IG UJ, Zagadnienia statystyki w klimatologii.