Adam Walanus     Fotografia Wydarzenia
← oś czasu:  prof. Karol Tarnowski dr JB-R Edward Inglot wcześniejsze...

Miejsca Mapy AGH Edukacja Różne Rodzina Kontakt Linki ENG

 Powyższe i poprzednie zdjęcia

Cytaty

Ten obraz i wiele innych

w tej rozdzielczości


/22-06-22

Filozofia przyrody
Zenon Roskal – Filozofia przyrody Krystyna Lacha Szyrmy (1790-1866)
Jan Czerniawski – Kontrmodel dla twierdzenia Bella
Michał Latawiec – Wykorzystanie równania Shannona w naukach przyrodniczych
Janina Buczkowska – Spór o realizm naukowy a pytanie o prawdziwość teorii naukowych
Piotr Bylica – Czy koncepcja emergencji obala ewolucyjny argument przeciwko naturalizmowi
Sławomir Leciejewski – Proces integracji i dyferencjacji nauk na przykładzie kosmologii antropicznej
Adam Świeżyński – Astrobiologia i astroteologia a filozofia przyrody
Krzysztof Kilian – Nic w biologii nie ma sensu, o ile nie jest rozpatrywane w świetle właściwego epistemicznego układu odniesienia
Adam Opara – O relacjach międzypoziomowych z ontologicznej perspektywy
Stanisław Jaromi – Kościół w epoce antropocenu
Kazimierz Jodkowski – Błędy i wypaczenia teorii inteligentnego projektu
Janusz Mączka – Inteligentny projektant?
Zbigniew Wróblewski – Biofilia – biomorfizm – wartości. Krytyka filozoficzna hipotezy biofilii
Tomasz Perz – Zwierzęta inne niż ludzie?
Andrzej Zykubek – Ludzkie organoidy. Nowe systemy modelowe w badaniach biologii człowieka i w medycynie
Zbigniew Pietrzak – O różnorodności ujęć przyrody
Anna Dutkowska – Szympansica Sarah – czy w badaniach z zakresu psychologii potocznej możemy rozróżnić percepcję umysłu od percepcji duszy?
Piotr Sękowski – Czy pojęcie “instynktu sztuki” jest użyteczne w wyjaśnianiu ewolucyjnego uwarunkowania dyspozycji artystycznych człowieka?
Dominik Perliński – Anthropos metron czy bous metron? Znaczenie zwierząt oraz ich cierpienia w kontekście ceremonii ofiarnych
Michał Gołda – Filozofia przyrody Henry`ego Davida Thoreau: wspólnota, rozmowa, przyroda
XV Warsztaty Filozofii Przyrody /22-06-21

The second law of thermodynamics .. quantum information
 …  merely probabilistic
 …  We like laws of physics to be exact
 …  the second law comes about not because of classical probabilities but because of quantum effects such as entanglement.
 …  an increase in entropy is not just the most likely outcome of change. It is a logical consequence of the most fundamental resource that we know of — the quantum resource of information.
 …  Constructor theory
 …  the irreversibility is “just a consequence of the way the system dynamically evolves” .. There’s no statistical aspect to it.
 …  governed by the quantum interactions of the components .. thermodynamic irreversibility might stem from this
 …  The demon has used information about the motions of molecules to apparently undermine the second law. Information is thus a resource that, just like a barrel of oil, can be used to do work.
 …  quantum mechanics is a more fundamental description — Maxwell’s demon treats the gas particles as classical billiard balls
 …  When a quantum system gets entangled with its environment, about which we can’t know everything, some information about the system itself is inevitably lost: It ends up in a mixed state, where you can’t know everything about it even in principle by focusing on just the system.
 …  probabilities arise naturally from entanglement
 …  quantum version of thermodynamics
 …  Hilbert’s sixth problem /22-06-17

What Was Deconstruction? Academics fell for Derrida’s charisma, but his school of thought wasn’t what we thought it was.
 …  At the end of the talk, of which I understood frustratingly little, Derrida asked a question that took about 20 minutes to formulate. Laclau’s response was of equal length.
 …  why Derrida’s “deconstruction”
 …  “semi-intelligible attacks” on reason and truth. /22-06-17

Disenchantment
In social science, disenchantment (German: Entzauberung) is the cultural rationalization and devaluation of religion apparent in modern society. The term was borrowed from Friedrich Schiller by Max Weber to describe the character of a modernized, bureaucratic, secularized Western society.[1] In Western society, according to Weber, scientific understanding is more highly valued than belief, and processes are oriented toward rational goals, as opposed to traditional society, in which "the world remains a great enchanted garden". /22-06-17

Religion is usually defined as a social-cultural system of designated behaviors and practices, morals, beliefs, worldviews, texts, sanctified places, prophecies, ethics, or organizations, that generally relates humanity to supernatural, transcendental, and spiritual elements; however, there is no scholarly consensus over what precisely constitutes a religion.
/22-06-17