Synagoga i Eklezja Ignatianum 2024 02 29   Nagrody  Home  1-34 foto DN
Sympozjum z okazji wręczenia Nagrody im. S. Musiała SJ

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Łukasz Kamykowski 1

2

3

4

Grzegorz Ryś 5

Katarzyna Kowalska, Grzegorz Ryś 6

Grzegorz Ryś, Abracham Skorka 7

Grzegorz Ryś, Abracham Skorka 8

9

10

Anna Sieprawska 11

12

13

14

15

16

Henryk Woźniakowski, Henryk Pietras 17

18

19

Stanisław Krajewski, Henryk Woźniakowski, Jacek Popiel, Grzegorz Ryś 20

21

Monika Krajewska 22

23

Stanisław Krajewski, Monika Krajewska 24

Łukasz Tomasz Sroka 25

Jacek Popiel 26

Dominika Kozłowska 27

28

Tomasz Homa 29

Tomasz Homa, Jacek Popiel 30

31

Katarzyna Kowalska 32

33

Grzegorz Ryś 34

Henryk Pietras 35

Grzegorz Ryś 36

Grzegorz Ryś 37

Grzegorz Ryś 38

Abracham Skorka 39

Katarzyna Kowalska 40

Henryk Pietras, Grzegorz Ryś 41

Grzegorz Ryś 42

Abracham Skorka 43

Grzegorz Ryś 44

Katarzyna Kowalska 45

Henryk Woźniakowski 46

Stanisław Krajewski 47

Grzegorz Ryś 49

Abracham Skorka 50

Henryk Pietras 51

Henryk Pietras, Grzegorz Ryś 52

Henryk Pietras, Grzegorz Ryś 53

Henryk Pietras, Grzegorz Ryś 54

Henryk Pietras, Grzegorz Ryś 55

Grzegorz Ryś 56

Grzegorz Ryś 57

Jan Woleński 58

Abracham Skorka 59

Tomasz Homa 60

Stanisław Krajewski 61

Jan Woleński 62

Grzegorz Ryś 63

Stanisław Krajewski 64

Stanisław Krajewski 65

Stanisław Krajewski 66

67

68

Dominika Kozłowska 69

Manfred Deselaers 70

Łukasz Kamykowski, Manfred Deselaers 71

Abracham Skorka 72

Abracham Skorka 73

Jan Woleński 74

Grzegorz Ryś 75

Abracham Skorka, Henryk Pietras 76

Abracham Skorka, Henryk Pietras 77

Agnieszka Cahn 78

79

Stanisław Krajewski 80

Anna Sieprawska 82

Tomasz Homa 83

Tomasz Homa 84

85

86

87

Stanisław Krajewski 88

89

Stanisław Krajewski, Jan Woleński 90

91

Jan Woleński, Stanisław Krajewski 92

Jan Woleński, Stanisław Krajewski 93

Jan Woleński, Stanisław Krajewski 94

Jan Woleński, Stanisław Krajewski 95

Paulina Winiarska, Janusz Poniewierski 96

97

Abracham Skorka, Jan Woleński 98

Abracham Skorka, Jan Woleński 99

Abracham Skorka, Jan Woleński 100

Abracham Skorka, Jan Woleński 101

Abracham Skorka, Jan Woleński 102

Abracham Skorka, Jan Woleński 103

Abracham Skorka, Jan Woleński 104

Dominika Kozłowska 105

Manfred Deselaers 106

Maria Poniewierska, Dorota Nalepka 107

Henryk Pietras, Janusz Poniewierski 108

Jan Woleński 109

Dominika Kozłowska 110

Joanna Barcik, Manfred Deselaers 111

112

Paulina Winiarska 113

Paulina Winiarska, Joanna Barcik, Manfred Deselaers 114

Paulina Winiarska, Joanna Barcik, Manfred Deselaers 115

Paulina Winiarska, Joanna Barcik, Manfred Deselaers 117

Abracham Skorka, Jan Woleński 118

Łukasz Tomasz Sroka 119

120

121

122

123

124

Henryk Woźniakowski 125

Stanisław Krajewski 126

Manfred Deselaers 127

Janusz Poniewierski 128

Manfred Deselaers 129

Manfred Deselaers 130

Manfred Deselaers, Janusz Poniewierski 131

Manfred Deselaers 132

Manfred Deselaers 133

Manfred Deselaers 134

Abracham Skorka 135

Stanisław Krajewski 136

Łukasz Tomasz Sroka 137

138

Łukasz Tomasz Sroka 139

Henryk Woźniakowski 140

Łukasz Tomasz Sroka, Henryk Woźniakowski, Stanisław Krajewski 141

Janusz Poniewierski, Łukasz Tomasz Sroka, Henryk Woźniakowski 142

Janusz Poniewierski 143

Janusz Poniewierski 144

Janusz Poniewierski 145

Paulina Winiarska 146

Łukasz Tomasz Sroka 147

148

Manfred Deselaers 149

Anna Lebet-Minakowska 150

Monika Krajewska 151

152

Manfred Deselaers 153

Magdalena Smoczyńska 154

Abracham Skorka 155

Abracham Skorka 156

Magdalena Smoczyńska 157

Magdalena Smoczyńska 158

Magdalena Smoczyńska 159

Magdalena Smoczyńska 160

Janusz Poniewierski 161

Manfred Deselaers, Janusz Poniewierski 162

163

Kazimierz Urbańczyk 164

165

Agnieszka Cahn 166

167

168

169

170

171

Monika Krajewska, Agnieszka Cahn 172

Maria Poniewierska, Manfred Deselaers 173

Maria Poniewierska 174

Stanisław Krajewski, Henryk Woźniakowski 175

Wręczenie Nagród nazajutrz
Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl