Pogrzeb prof. Leona Zaręby 2023 05 16  Home 
Msza święta w Kolegiacie Akademickiej św. Anny

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

Jolanta Laudańska-Łukowicz 2

4

5

6

Zofia Zarębianka 7

8

Eugenia Malik, Adam Boniecki 9

10

11

12

Zofia Zarębianka 13

Zofia Zarębianka 14

15

Kazimierz Urbańczyk 16

17

Leon Zaręba 2019

18

19

20

21

Stanisław Kracik 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Adam Boniecki 35

36

Adam Boniecki 37

Adam Boniecki 38

Piotr Lamprecht 39

40

41

42

43

44

45

Adam Boniecki 46

Piotr Lamprecht 47

Adam Boniecki 48

Adam Boniecki 49

50

Adam Boniecki 51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Adam Boniecki 61

62

Władysław Witalisz 63

64

65

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl