Spółdzielnia Muzyczna Cricoteka 2023 06 18  Home 

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Maria Olbrychtowicz 1

Paweł Malinowski 2

3

Marek Chołoniewski 4

Tadeusza Kantora nie fotografowałem, ale zdjęcia Staszka Michno są moje
5

6

7

Marek Chołoniewski 8

9

10

Jakub Gucik, Aleksander Wnuk 11

Aleksandra Płaczek 12

Małgorzata Mikulska 13

Tomasz Sowa, Jan Czyżewski 14

Jakub Gucik 15

Aleksander Wnuk 16

Jakub Gucik 17

Małgorzata Mikulska 18

Aleksandra Płaczek 19

Aleksander Wnuk 20

Małgorzata Mikulska 21

Aleksander Wnuk 22

23

24

Jakub Gucik 25

26

27

Paweł Romańczuk 28

Aleksander Wnuk, Paweł Romańczuk 29

Paweł Romańczuk 30

Paweł Romańczuk 31

Aleksander Wnuk 32

Marek Chołoniewski 33

Małgorzata Mikulska 34

Paulina Woś 35

Małgorzata Mikulska 36

Barbara Mglej 37

Barbara Mglej 38

Paulina Woś 39

Paulina Woś 40

Małgorzata Mikulska 41

Paulina Woś 42

Barbara Mglej 43

Paulina Woś 44

Paulina Woś 45

46

47

Paulina Woś 48

Barbara Mglej 49

Paulina Woś 50

Paulina Woś 51

Paulina Woś 52

Paulina Woś 53

Paulina Woś 54

Aleksander Wnuk 55

Tomasz Sowa 56

Tomasz Sowa, Jakub Gucik, Aleksander Wnuk 57

Tomasz Sowa, Jakub Gucik, Aleksander Wnuk 58

Tomasz Sowa, Jakub Gucik 59

Aleksander Wnuk, Krzysztof Guńka 60

Aleksander Wnuk, Krzysztof Guńka 61

Aleksander Wnuk 62

Tomasz Sowa, Jakub Gucik, Aleksander Wnuk, Krzysztof Guńka 63

Tomasz Sowa, Jakub Gucik, Aleksander Wnuk, Krzysztof Guńka 64

65

Tomasz Sowa, Aleksandra Płaczek, Jakub Gucik 66

Jakub Gucik 67

Aleksander Wnuk, Jakub Gucik 68

69

70

71

72

Jakub Gucik 73

Marek Chołoniewski, Maria Olbrychtowicz 74

75

76

77

Małgorzata Mikulska 78

Paulina Woś 79

Małgorzata Mikulska, Tomasz Sowa 80

81

82

83

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl