20 lat założenia Instytutu Myśli Józefa Tischnera
Sławkowska 2023 07 04    Home

Maria Woleńska 1

Maria Karolczak 2

Adam Hernas 3

4

Zbigniew Stawrowski 5

Zbigniew Stawrowski, Ewa Kutryś 6

7

8

Karol Tarnowski 9

Karol Tarnowski 10

Karol Tarnowski 11

12

13

14

15


Karol Tarnowski, Krzysztof Mech, Dorota Nalepka 16

Karol Tarnowski, Krzysztof Mech, Dorota Nalepka 17

Zbigniew Stawrowski, Jan Woleński 18

Zbigniew Stawrowski, Jan Woleński 19

Karol Tarnowski 20

Karol Tarnowski 21

Karol Tarnowski 22

Karol Tarnowski 23

Dorota Nalepka, Adam Hernas, Krzysztof Mech 24

25

Elżbieta Hernas, Zbigniew Stawrowski 26

27

Ewa Kutryś 28

Maria Woleńska 29

Krzysztof Mech, Maria Woleńska 30

Elżbieta Hernas, Maria Karolczak 31

Adam Hernas 32

Maria Woleńska, Dorota Nalepka 33

Home