Miłosz i Skwarnicki
historia poetyckiej przyjaźni
Festiwal Miłosza, Pałac Potockich 2023 07 06    Home

Krzysztof Skwarnicki, Joanna Zach 1

Krzysztof Skwarnicki, Joanna Zach 2

Ryszard Krynicki 3

Wojciech Bonowicz, Ryszard Krynicki 4

Anna Dymna, Wojciech Bonowicz, Ryszard Krynicki 5

Anna Dymna, Ryszard Krynicki 6

Anna Dymna, Ryszard Krynicki 7

Bronisław Maj 8

9

Wojciech Bonowicz 10

Jerzy Illg, Wojciech Bonowicz 11

Jerzy Illg, Wojciech Bonowicz 12

Joanna Zach 13

Ryszard Krynicki 14

15

Wojciech Bonowicz 16

Jerzy Illg 17

Wojciech Bonowicz 18

Jerzy Illg 19

Wojciech Bonowicz, Krzysztof Skwarnicki 20

21

Wojciech Bonowicz, Krzysztof Skwarnicki, Jerzy Illg 22

Joanna Zach 23

Jerzy Illg, Wojciech Bonowicz 24

Home