Gala Nagrody im. Wisławy Szymborskiej Teatr Słowackiego 2023 07 08  Home 

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Dominika Kozłowska 2

Marta Wyka, Janusz Drzewucki 3

4

Barbara Rusinek 5

Anna Arno 6

7

Anna Marchewka 8

Tomasz Różycki 9

Jadwiga Malina 10

Xavier Farré 11

Mira Rosenthal 12

Anna Marchewka 13

14

Dominika Kozłowska, Wojciech Bonowicz 15

Dominika Kozłowska, Wojciech Bonowicz 16

17

18

Wojciech Bonowicz 19

20

21

Ryszard Krynicki 22

Mikołaj Trzaska 23

Ewa Niewiadomska 24

Ewa Niewiadomska 25

Ewa Niewiadomska 26

27

Teresa Walas 28

Teresa Walas 29

Teresa Walas 30

Anna Marchewka 31

Teresa Walas 32

Andrzej Seweryn 33

Mikołaj Trzaska 34

Andrzej Seweryn 35

Mikołaj Trzaska, Andrzej Seweryn 36

Andrzej Seweryn 37

Mikołaj Trzaska 38

39

40

41

Maja Zagajewska 42

Tomasz Różycki 43

Mikołaj Trzaska, Andrzej Seweryn 44

45

46

Janusz Drzewucki 47

48

49

50

Janusz Drzewucki 51

52

Tomasz Różycki 53

Tomasz Różycki 54

Tomasz Różycki 55

Tomasz Różycki 56

Robert Piaskowski 57

58

Michał Rusinek 59

60

Ewa Niewiadomska 61

62

Michał Rusinek, Tomasz Różycki 63

64

65

Tomasz Różycki 66

Tomasz Różycki 67

Tomasz Różycki 68

Tomasz Różycki 69

Tomasz Różycki 70

Michał Rusinek 71

Robert Piaskowski, Tomasz Różycki 72

Robert Piaskowski 73

Tomasz Różycki 74

Janusz Drzewucki, Tomasz Różycki, Robert Piaskowski 75

Janusz Drzewucki, Tomasz Różycki 76

77

78

Jadwiga Malina 79

Jadwiga Malina 80

Maciej Bobula 81

Jadwiga Malina 82

Tomasz Różycki, Kamila Janiak, Jadwiga Malina 83

Maciej Bobula, Stanisław Kalina Jaglarz 84

85

Teresa Walas, Anna Marchewka, Xavier Farré 86

Teresa Walas, Anna Marchewka, Xavier Farré 87

Joanna Bociąg, Marta Wyka, Janusz Drzewucki 88

Teresa Walas, Anna Marchewka, Xavier Farré 89

90

91

92

94

95

96

97

98

Tomasz Różycki 99

Tomasz Różycki 100

Tomasz Różycki 101

Tomasz Różycki 102

Ryszard Krynicki 103

Ryszard Krynicki 104

105

106

Dorota Nalepka 107

Janusz Drzewucki, Ryszard Krynicki 108

Maja Zagajewska, Ryszard Krynicki 109

Stanisław Kalina Jaglarz, Wojciech Bonowicz 110

Joanna Zach 111

Maja Zagajewska, Ryszard Krynicki 112

Teresa Walas, Barbara Rusinek 113

Barbara Rusinek 114

115

Marta Wyka 116

Nikola Madžirov 117

Andrzej Seweryn 118

Andrzej Seweryn 119

Anna Arno, Marta Wyka 120

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl