Rozmowy o Człowieku
Dominika Dudek, Marcin Gutowski
PAU 2023 03 01 foto Dorota Nalepka, postprocessing AW

1

Dominika Dudek, Marcin Gutowski 2

Dominika Dudek, Marcin Gutowski 3

Emilia Kopeć, Anna Klimczyk 4

5

6

Chichi Xu, Dorota Imiełowska 7

Dominika Dudek, Marcin Gutowski, Łukasz L. Pawlikowski 8

Emilia Kopeć, Anna Klimczyk 9

Dorota Imiełowska 10

11

12

Dominika Dudek, Marcin Gutowski 13

Dominika Dudek, Marcin Gutowski 14

Dominika Dudek, Marcin Gutowski 15

Dominika Dudek 16

Dominika Dudek, Marcin Gutowski 17

Dominika Dudek, Marcin Gutowski 18

Dominika Dudek, Marcin Gutowski 19

Dominika Dudek, Marcin Gutowski 20

Marcin Gutowski 21

Marcin Gutowski 22

Marcin Gutowski 23

Home