Zmierzch bałwana*
Twórcy bałwana: AW, GW, 2023 12 11-21    Home
*Niezbyt trafny tytuł jest skutkiem fascynacji autora zdjęć książką Jana Hartmana Zmierzch filozofii (bałwan poszedł dalej)

11
1

2

14
3

4

15
5

17
6

18
7

8

19
9

10

20
11

12

21 1120
13

21 1505
14

Home