Wrona     Warszawa 2022 06 04 Home

1

2

Ma zaćmę w prawym oku
3

4

5

6

7

8