O sztuce rzetelnej rozmowy 2022 11 29
Instytut Myśli Józefa Tischnera
Łukasz Lamża, Dariusz Gawin, Zbigniew Stawrowski

Łukasz Lamża, Dariusz Gawin 1

Zbigniew Stawrowski 2

Maria Karolczak 3

Adam Workowski 4

5

Adam Workowski 6

Zbigniew Stawrowski 7

Zbigniew Stawrowski 8

9

Zbigniew Stawrowski 10

Zbigniew Stawrowski 11

Elżbieta Hernas, Adam Hernas 12

13

14

Łukasz Lamża, Dariusz Gawin, Zbigniew Stawrowski 15

Łukasz Lamża, Dariusz Gawin 16

Dariusz Gawin, Zbigniew Stawrowski 17

Łukasz Lamża, Dariusz Gawin, Zbigniew Stawrowski 18

Adam Workowski, Jola Workowska 19

20

21

Maria Karolczak 22

23

24

25

Jola Workowska 26

Home