Zbigniew Rokita
Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku
Conrad Festival, Akademia Sztuk Teatralnych 2022 10 25
Amelia Sarnowska

1

2

3

4

5

6

Zbigniew Rokita, Amelia Sarnowska 7

Zbigniew Rokita, Amelia Sarnowska 8

9

Zbigniew Rokita 10

Zbigniew Rokita 11

Zbigniew Rokita 12

Zbigniew Rokita 13

Amelia Sarnowska 14

Zbigniew Rokita 15

Zbigniew Rokita 16

Zbigniew Rokita 17

Amelia Sarnowska 18

19

Amelia Sarnowska, Zbigniew Rokita 20

Zbigniew Rokita 21

Home