Polska Akademia Umiejętności Sławkowska 2022 12 09 Home
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu
Stratygrafia plejstocenu i holocenu Mirosława Kupryjanowicz, Leszek Marks, Wojciech Granoszewski
Sesja poświęcona pamięci profesorów Kazimierza Szczepanka (prof. dr hab. Dorota Nalepka) i Leszka Starkla (dr hab. Piotr Gębica, prof. UR), patrz też
Prezentacje bieżących badań: Aleksandra Majecka, Michał Słowiński

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Wojciech Granoszewski 1

Mirosława Kupryjanowicz 2

Mirosława Kupryjanowicz, Leszek Marks 3

Wojciech Granoszewski, Mirosława Kupryjanowicz 4

5

Dorota Nalepka, Leszek Marks 6

Aleksandra Majecka, Wojciech Granoszewski 7

Leszek Marks 8

Margielewski Włodzimierz 9

Dorota Nalepka, Małgorzata Malkiewicz 10

Marek Krąpiec, Jacek Pawlyta 11

Dorota Nalepka, Małgorzata Malkiewicz 12

13

Dorota Nalepka, Wojciech Granoszewski 14

Wojciech Granoszewski, Mirosława Kupryjanowicz 15

16

17

18

Leszek Marks 19

20

Tomasz Kalicki 21

Marek Krąpiec 22

Marek Krąpiec 23

24

25

Leszek Marks 26

Leszek Marks 27

Mirosława Kupryjanowicz 28

Wojciech Granoszewski 29

Renata Stachowicz-Rybka 30

Leszek Marks, Mirosława Kupryjanowicz 31

Mirosława Kupryjanowicz 32

Bolesław Ginter 33

Adam Nadachowski 34

Marek Krąpiec 35

36

Aldona Mueller-Bieniek 37

Akademia oświetla Aulę dawnego typu żarówkami (które 80% energii marnują, a kolor światła dają nienaturalnie żółty)
38

To nie jest wyszukanie ukształtowana LEDa, fotograf dotykał tej żarówki, była gorąca
39

Jacek Pawlyta 40

Michał Słowiński 41

Bolesław Ginter 42

Leszek Marks, Mirosława Kupryjanowicz 43

Piotr Gębica 44

Wojciech Granoszewski 45

Piotr Gębica 46

Krystyna Harmata 47

48

49

Krystyna Harmata 50

Krystyna Harmata 51

Dorota Nalepka 52

53

Marek Krąpiec, Aleksandra Majecka 54

Aleksandra Majecka 55

56

Michał Słowiński 57

Magdalena Moskal-del Hoyo 58

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl