Orfeusz w piekle Opera Krakowska 2022 01 20 Home

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

Paula Maciołek 3

Karin Wiktor-Kałucka, Monika Korybalska 4

Grzegorz Szostak 5

Agnieszka Kuk 6

7

8

9

10

11

12

13

Adam Sobierajski 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Adam Sobierajski 30

31

32

33

34

35

36

37

Adam Sobierajski 38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Katarzyna Oleś-Blacha 48

Katarzyna Oleś-Blacha, Grzegorz Szostak 49

Katarzyna Oleś-Blacha, Grzegorz Szostak 50

Katarzyna Oleś-Blacha, Grzegorz Szostak 51

52

53

Adam Sobierajski, Katarzyna Oleś-Blacha 54

Adam Sobierajski 56

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl