Oktet 8 = 4 + 4 Mendelssohn Florianka 2022 01 21 Home
Messages Quartet, Małgorzata Wasiucionek-Potera – skrzypce, Oriana Masternak – skrzypce, Maria Shetty – altówka, Beata Urbanek-Kalinowska – wiolonczela
Kwartet DAFÔ, Justyna Duda-Krane – skrzypce, Danuta Augustyn – skrzypce, Aneta Dumanowska – altówka, Anna Armatys-Borrelli – wiolonczela

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Messages Quartet

Maria Shetty 1

Beata Urbanek-Kalinowska 2

Oriana Masternak 3

Oriana Masternak 4

Małgorzata Wasiucionek-Potera, Oriana Masternak 5

Oriana Masternak 6

Oriana Masternak 7

Małgorzata Wasiucionek-Potera, Oriana Masternak 8

Małgorzata Wasiucionek-Potera, Oriana Masternak 9

Małgorzata Wasiucionek-Potera 10

Oriana Masternak 11

Oriana Masternak 12

Kwartet DAFÔ

Danuta Augustyn 13

Justyna Duda-Krane 14

Justyna Duda-Krane 15

Anna Armatys-Borrelli 16

Danuta Augustyn 17

Justyna Duda-Krane 18

Justyna Duda-Krane 19

Justyna Duda-Krane 20

Messages Quartet + Kwartet DAFÔ

21

22

23

24

25

Beata Urbanek-Kalinowska, Anna Armatys-Borrelli 26

27

28

Justyna Duda-Krane 29

30

Danuta Augustyn 31

Beata Urbanek-Kalinowska 32

Anna Armatys-Borrelli 33

Anna Armatys-Borrelli 34

Małgorzata Wasiucionek-Potera 35

Anna Armatys-Borrelli 36

Oriana Masternak 37

Małgorzata Wasiucionek-Potera 38

Małgorzata Wasiucionek-Potera 39

Małgorzata Wasiucionek-Potera 40

Oriana Masternak 41

Beata Urbanek-Kalinowska 42

Beata Urbanek-Kalinowska, Anna Armatys-Borrelli 43

Małgorzata Wasiucionek-Potera, Oriana Masternak 44

Małgorzata Wasiucionek-Potera, Oriana Masternak 45

46

Małgorzata Wasiucionek-Potera 47

Oriana Masternak 48

Danuta Augustyn 49

50

Danuta Augustyn, Beata Urbanek-Kalinowska, Anna Armatys-Borrelli 51

52

53

54

Danuta Augustyn 55

56

Danuta Augustyn 57

Oriana Masternak 58

Małgorzata Wasiucionek-Potera 59

60

61

62

Danuta Augustyn 63

Małgorzata Wasiucionek-Potera 64

Oriana Masternak 65

Małgorzata Wasiucionek-Potera, Oriana Masternak 66

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl