Msza za Jerzego Turowicza, św Florian 2022 12 10
ks. Adam Boniecki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Home