Zjazd Klubów Tygodnika Powszechnego Herbewo 2022 10 14 Home

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

Hanna Chmielewska-Szlajfer 6

Hanna Chmielewska-Szlajfer 7

Stanisław Kracik 8

Mirosław Chmiel 9

Bogdan de Barbaro 10

Grażyna Makara, Bogdan de Barbaro 11

Grażyna Makara 12

Paweł Pieniążek, Bogdan de Barbaro 13

14

15

Marcin Pera 16

Marcin Pera 17

Adam Boniecki 18

19

Marcin Pera, Adam Boniecki 20

Adam Boniecki 21

22

23

24

25

26

27

Adam Boniecki 28

29

Bogdan de Barbaro 30

Grażyna Makara 31

Grażyna Makara 32

33

Marcin Pera 34

Hanna Chmielewska-Szlajfer 35

Hanna Chmielewska-Szlajfer 36

Paweł Pieniążek 37

Paweł Pieniążek 38

Paweł Pieniążek 39

Hanna Chmielewska-Szlajfer 40

Bogdan de Barbaro 41

Bogdan de Barbaro 42

Paweł Pieniążek 43

Grażyna Makara 44

Paweł Pieniążek 45

Anna Dziurdzikowska 46

Hanna Chmielewska-Szlajfer 47

48

49

50

Hanna Chmielewska-Szlajfer 51

52

Mirosław Chmiel 53

Mirosław Chmiel 54

55

56

Andrzej Perzyński 57

58

59

Adam Boniecki 60

Zofia Zarębianka, Adam Boniecki 61

Zofia Zarębianka, Adam Boniecki 62

Bogdan de Barbaro 63

64

Eugenia Malik, Adam Boniecki 65

Adam Boniecki 66

67

Adam Boniecki, Kazimierz Urbańczyk 68

Adam Boniecki, Paweł Pieniążek 69

Adam Boniecki, Paweł Pieniążek 70

Adam Boniecki, Paweł Pieniążek 71

Bogdan de Barbaro 72

Bogdan de Barbaro 73

Paweł Pieniążek 74

Grażyna Makara 75

Grażyna Makara 76

Adam Jasionek, Dorota Nalepka 77

Adam Boniecki, Eugenia Malik 78

Adam Boniecki 79

80

Adam Boniecki, Grażyna Makara 81

Adam Boniecki, Grażyna Makara 82

Adam Boniecki 83

Następne zdjęcia

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl