PAU 150 lat, Duża Aula, Sławkowska 2022 10 19
Klimat, przyroda i człowiek w antropocenie

Jan Kozłowski, January Weiner 1

Szymon P. Malinowski, Jan Kozłowski, January Weiner 2

Jan Ostrowski 3

Elżbieta Pyza 4

Szymon P. Malinowski, Jan Kozłowski, January Weiner 5

Dorota Nalepka 6

7

Szymon P. Malinowski 8

Jan Kozłowski 9

Elżbieta Pyza, Jan Kozłowski 10

Prof. Leszek Marks, geolog czwartorzędu, negujący iż przyczyną globalnego ocieplenia jest człowiek
Leszek Marks 11

Leszek Marks 12

Jan Kozłowski 13

Jan Kozłowski 14

January Weiner 15

January Weiner 16

January Weiner 17

January Weiner 18

January Weiner 19

Home