Teatr Korez Ociepka Katowice 2022 09 03
Teofil Ociepka – Jakub Podgórski, Izabela Stachowicz – Małgorzata Grund-Bismor, Otton Klimczok – Tomasz Frąszczak, Święta Barbara – Natalia Wojsyk

Natalia Wojsyk 1

Tomasz Frąszczak 2

Jakub Podgórski 3

Jakub Podgórski 4

Jakub Podgórski 5

Natalia Wojsyk, Jakub Podgórski 6

Natalia Wojsyk, Jakub Podgórski 7

Natalia Wojsyk, Jakub Podgórski 8

Natalia Wojsyk 9

Natalia Wojsyk 10

Małgorzata Grund-Bismor 11

Małgorzata Grund-Bismor, Jakub Podgórski 12

Małgorzata Grund-Bismor, Jakub Podgórski 13

Natalia Wojsyk 14

Natalia Wojsyk 15

Małgorzata Grund-Bismor 16

Jakub Podgórski, Małgorzata Grund-Bismor 17

Jakub Podgórski, Małgorzata Grund-Bismor 18

Tomasz Frąszczak 19

Tomasz Frąszczak, Natalia Wojsyk 20

Tomasz Frąszczak, Natalia Wojsyk 21

Jakub Podgórski, Tomasz Frąszczak, Natalia Wojsyk, Małgorzata Grund-Bismor 22

Jakub Podgórski, Tomasz Frąszczak, Małgorzata Grund-Bismor, Natalia Wojsyk 23

Małgorzata Grund-Bismor, Natalia Wojsyk 24