Halemba, meandry Kłodnicy 2022 04 13 Home

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

KWK Ruda Ruch Halemba
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Ujście Jamny do Kłodnicy, meandry Kłodnicy (płynie ←)

Niemal cała Kłodnica (Jamna w środku, patrz "243")

Jamna
42

43

44

45

46

Po lewej Jamna, po prawej i u góry Kłodnica
47

48

Kłodnica w górę
49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl