14C
Otwarcie Centrum Metod Izotopowych CEMIZ
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska
2022 12 08

1

Jerzy Mościcki 2

Jerzy Mościcki, Anna Pazdur 3

Syn i inni, którzy Go znali
Adam Walanus, Andrzej Bluszcz, Jerzy Mościcki, Anna Pazdur, Romuald Awsiuk 4

Adam Walanus, Andrzej Bluszcz, Jerzy Mościcki, Anna Pazdur, Romuald Awsiuk 5

Danuta Michczyńska, Adam Walanus, Andrzej Bluszcz, Jerzy Mościcki, Anna Pazdur, Romuald Awsiuk 6

Adam Walanus, Andrzej Bluszcz, Jerzy Mościcki, Anna Pazdur, Romuald Awsiuk 7

Jerzy Mościcki 8

9

Justyna Czernik 10

Justyna Czernik 11

12

13

14

Linie czerwoną i niebieską (tory jonów) należy przesunąć w lewo, do wnętrza akceleratora
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Adam Michczyński 25

26

27

Jerzy Mościcki, Dorota Nalepka 28

29

30

31

Home