Andrzej Franaszek Monika Ochędowska, De Revolutionibus Books&Cafe 2022 05 19 Home
Gwiazda Piołun

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Andrzej Franaszek, Monika Ochędowska 1

Jerzy Illg 2

3

Andrzej Franaszek 4

Andrzej Franaszek 5

Barbara Rusinek 6

7

Joanna Gromek-Illg 8

Barbara Rusinek 9

Marian Stala 10

Milena Gumienny 11

Milena Gumienny 12

13

Barbara Rusinek 14

15

Marian Stala 16

Barbara Rusinek 17

Milena Gumienny 18

Monika Ochędowska 19

20

21

Andrzej Franaszek 22

Andrzej Franaszek 23

34

Henryk Woźniakowski 35

Jerzy Niewodniczański 25

26

27

Milena Gumienny 28

Monika Ochędowska 29

30

32

Marzena Lubaszka 33

Dorota Nalepka 36

Jan Tomasz Adamus 37

Marzena Lubaszka, Antonina Turnau 38

Milena Gumienny, Maja Wodecka-Zagajewska 39

Dorota Nalepka 40

Marzena Lubaszka, Antonina Turnau 41

Marzena Lubaszka 42

43

Andrzej Franaszek 44

Jan Tomasz Adamus 45

Krystyna Krynicka 46

47

Andrzej Franaszek 48

49

50

Monika Ochędowska, Andrzej Franaszek 51

Marzena Lubaszka 52

Andrzej Franaszek 53

Andrzej Franaszek 54

Antonina Turnau 55

Andrzej Franaszek 56

Andrzej Franaszek 57

58

Andrzej Franaszek 59

Monika Ochędowska 60

Andrzej Franaszek 61

De Revolutionibus Books&Cafe 62

63

Andrzej Franaszek 64

Andrzej Franaszek 65

Andrzej Franaszek 66

Andrzej Franaszek 67

Michał Rusinek 68

Michał Rusinek 69

Michał Rusinek 70

Jan Tomasz Adamus 71

Marzena Lubaszka 72

Andrzej Franaszek 73

Barbara Rusinek 74

Monika Ochędowska 75

Janusz Makuch 76

Janusz Makuch 77

Dorota Nalepka 78

Monika Ochędowska, Andrzej Franaszek 79

Andrzej Franaszek, Jerzy Niewodniczański 80

81

Dorota Nalepka 82

Jerzy Illg 83

84

85

Janusz Makuch 86

Janusz Makuch 87

Witold Bobiński 88

Antonina Turnau 89

Andrzej Franaszek 90

Antonina Turnau 91

Antonina Turnau 92

93

Antonina Turnau 95

96

97

98

Marzena Lubaszka, Antonina Turnau 99

Andrzej Franaszek 100

Witold Bobiński 101

Witold Bobiński 102

Maja Wodecka-Zagajewska 103

Maja Wodecka-Zagajewska 104

Henryk Woźniakowski, Joanna Gromek-Illg, Marian Stala 105

Henryk Woźniakowski, Joanna Gromek-Illg, Marian Stala 106

107

Andrzej Franaszek, Monika Ochędowska 108

109

Andrzej Franaszek, Monika Ochędowska 110

Andrzej Franaszek, Monika Ochędowska 111

112

113

Andrzej Franaszek, Monika Ochędowska 114

Andrzej Franaszek, Monika Ochędowska 115

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl