Urodziny Elżbiety H. 2022 10 07 Home
Instytut Myśli Józefa Tischnera

1 3 10 sekund. Na klawiaturze A, albo ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

Jola Workowska 9

Jola Workowska 10

Adam Workowski 11

Aleksander Bobko 12

13

14

15

Krzysztof Mech, Krzysztof Kaczmarczyk 16

Krzysztof Mech, Krzysztof Kaczmarczyk 17

Krzysztof Mech, Krzysztof Kaczmarczyk 18

Zbigniew Stawrowski 19

20

21

22

Maria Karolczak 23

Zbigniew Stawrowski 24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Aleksander Bobko 34

Aleksander Bobko 35

36

37

38

39

Aleksander Bobko, Adam Workowski 40

Aleksander Bobko, Adam Workowski 41

Maria Karolczak 42

43

44

45

46

Elżbieta Hernas, Adam Hernas 47

Elżbieta Hernas, Adam Hernas 48

Elżbieta Hernas, Adam Hernas 49

50

51

52

Adam Workowski, Jola Workowska 53

54

55

Elżbieta Hernas 56

57

Elżbieta Hernas 58

Elżbieta Hernas 59

60

61

Elżbieta Hernas 62

Elżbieta Hernas 63

Elżbieta Hernas, Zbigniew Stawrowski 64

Elżbieta Hernas, Zbigniew Stawrowski 65

Zbigniew Stawrowski 66

67

Adam Hernas 68

Adam Hernas, Jola Workowska 69

Adam Hernas, Jola Workowska 70

Elżbieta Hernas 71

72

73

74

Elżbieta Hernas 75

76

Powrót na górę strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl