Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Inauguracja roku akademickiego 2022/23, A0 2022 10 05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29