Klangforum Wien NOSPR 2021 11 26 Home
Agata Zubel, Cezary Duchnowski, Tim Anderson

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , w³ıcza/wy³ıcza przesuwanie zdjêĉ. Dotkniêcie ekranu zatrzymuje.

.

Agata Zubel 1

Agata Zubel 2

3

4

5

6

7

8

Benedikt Leitner 9

10

Florian Müller 11

12

13

14

Florian Müller 15

16

Annette Bik 17

18

19

20

21

22

23

24

Benedikt Leitner 25

Benedikt Leitner 26

Krassimir Sterev 27

Krassimir Sterev 28

Annette Bik 29

30

31

Tim Anderson 32

33

Cezary Duchnowski 34

Cezary Duchnowski 35

Cezary Duchnowski 36

Cezary Duchnowski 37

Cezary Duchnowski 38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Annette Bik 49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Tim Anderson 59

60

Agata Zubel 61

Agata Zubel 62

Agata Zubel, Tim Anderson 63

Agata Zubel, Tim Anderson 64

Agata Zubel 65

Agata Zubel 66

Agata Zubel 67

Tim Anderson 68

69

Florian Müller 70

71

72

73

74

75

76

Florian Müller 77

78

79

80

81

82

83

84

Cezary Duchnowski, Micha³ Moc, Agata Zubel 85

Cezary Duchnowski, Micha³ Moc, Agata Zubel 86

Ewa Bogusz-Moore 87

Agata Zubel 88

Agata Zubel 89

Powrót na górê Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl