Leon Tarasewicz MOCAK 2021 12 14 Home
Paweł Kowal, Maria Anna Potocka

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Krystyna Zachwatowicz 1

Paweł Kowal 2

Leon Tarasewicz 3

Leon Tarasewicz 4

Leon Tarasewicz 5

Leon Tarasewicz 6

Leon Tarasewicz, Maria Anna Potocka 7

Paweł Kowal, Leon Tarasewicz 8

Paweł Kowal, Leon Tarasewicz, Maria Anna Potocka 9

Paweł Kowal, Leon Tarasewicz, Maria Anna Potocka 10

Leon Tarasewicz 11

Paweł Kowal 12

Leon Tarasewicz 13

Leon Tarasewicz 15

Maria Anna Potocka 16

Maria Anna Potocka 17

Leon Tarasewicz 18

Leon Tarasewicz 19

Leon Tarasewicz 20

Paweł Kowal 21

Leon Tarasewicz 22

23

Leon Tarasewicz 24

Leon Tarasewicz 25

Leon Tarasewicz 26

Leon Tarasewicz 27

Paweł Kowal, Leon Tarasewicz 28

Leon Tarasewicz 29

Paweł Kowal, Leon Tarasewicz, Maria Anna Potocka 30

Paweł Kowal, Leon Tarasewicz, Maria Anna Potocka 31

32

33

Krystyna Zachwatowicz 34

35

36

Leon Tarasewicz, Maria Anna Potocka 37

Leon Tarasewicz 38

Leon Tarasewicz 39

40

Krystyna Zachwatowicz 41

Leon Tarasewicz 42

Leon Tarasewicz 43

Leon Tarasewicz 44

Leon Tarasewicz 45

46

47

48

49

Krystyna Zachwatowicz, Paweł Kowal 50

Leon Tarasewicz 51

Krystyna Zachwatowicz 52

Krystyna Zachwatowicz, Maria Anna Potocka 53

Leon Tarasewicz 54

Leon Tarasewicz 55

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl