Muzeum Śląskie 2021 10 14 Home
Biografie (nie)autoryzowane Szczepan Mucha, Maria Wnęk, Marianna Wiśnios
Kurator: Magdalena Łuków Broniszewska

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

Magdalena Łuków Broniszewska 6

7

8

9

10

Jan Nowak, Sonia Wilk 11

Jan Nowak, Teodor Segiet 12

13

Magdalena Łuków Broniszewska 14

15

Magdalena Łuków Broniszewska 16

17

Teodor Segiet 18

Magdalena Łuków Broniszewska 19

20

21

Magdalena Łuków Broniszewska 22

23

24

25

26

Szczepan Mucha
27

28

29

30

Marianna Wiśnios
Sonia Wilk 32

34

Maria Wnęk
31

33

35

36

37

38

Sonia Wilk, Teodor Segiet 39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Maria Wnęk
49

50

Marianna Wiśnios
51

Maria Wnęk
52

Jan Nowak, Teodor Segiet 53

54

55

Jan Nowak 56

57

58

Teodor Segiet 59

Jan Nowak 60

Sonia Wilk 62

Jan Nowak 63

Jan Nowak 64

Sonia Wilk 65

Jan Nowak 66

Jan Nowak 67

Sonia Wilk 68

Magdalena Łuków Broniszewska 69

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl