Instytut Myśli Józefa Tischnera 2021 07 07 Home
Seminarium prof. Karola Tarnowskiego

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

Krzysztof Mech 1

Maria Karolczak 2

Krzysztof Mech 3

Joanna Skurzak 4

Joanna Skurzak 5

6

Joanna Skurzak, Karol Tarnowski 7

Joanna Skurzak, Karol Tarnowski 8

Karol Tarnowski 9

Joanna Skurzak 10

Karol Tarnowski 11

Krzysztof Kaczmarczyk 12

Karol Tarnowski 13

Adam Hernas 14

Adam Hernas 15

Karol Tarnowski 16

Karol Tarnowski 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Maria Karolczak 47

Krzysztof Kaczmarczyk 48

Adam Hernas 49

Maria Karolczak, Krzysztof Kaczmarczyk 50

Krzysztof Kaczmarczyk 51

Joanna Skurzak 52

Adam Hernas 53

54

55

Karol Tarnowski 56

57

58

59

60

61

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl