Pogrzeb Stanisława Michno 2021 12 10 Zdjęcia MiSt Home
Kościół Karmelitów ul. Rakowicka, Grębałów, Pod Gruszką

1 3 10 sekund, klawisz Esc i ten , włącza/wyłącza przesuwanie zdjęć. Dotknięcie ekranu zatrzymuje.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Włodzimierz Brodecki 12

Alfred Wierzbicki 13

Adam Boniecki 14

15

16

17

18

19

20

21

Marek Wolny 22

Zinaida Zagner 23

Zofia Zarębianka 24

Adam Boniecki 25

Włodzimierz Brodecki 26

27

Alfred Wierzbicki 28

Adam Boniecki 29

30

Adam Boniecki 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Włodzimierz Brodecki 41

42

Adam Boniecki 43

Adam Boniecki 44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Jacek Jankowski, Alfred Wierzbicki 56

57

Robert Piaskowski 58

Robert Piaskowski 59

60

Adam Boniecki 61

62

Robert Piaskowski 63

Juliusz Krzysztof Szuster 64

65

Juliusz Krzysztof Szuster 66

Natalia Zarzecka 67

Natalia Zarzecka 68

Natalia Zarzecka 69

Zofia Zarębianka, Natalia Zarzecka 70

Andrzej Wełmiński 71

Andrzej Wełmiński 72

Andrzej Wełmiński 73

Andrzej Wełmiński 74

Andrzej Wełmiński 75

Andrzej Wełmiński 76

77

Agnieszka Wielgosz 78

Agnieszka Wielgosz 79

Agnieszka Wielgosz 80

Agnieszka Wielgosz 81

82

Janusz Paluch 83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Adam Boniecki 97

98

Wojciech Michno 99

100

Jacek Jankowski 101

Wojciech Michno 102

103

Wojciech Michno 104

Adam Boniecki 105

Adam Boniecki 106

Alfred Wierzbicki 107

108

Zofia Zarębianka 109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Adam Boniecki 121

Adam Boniecki 122

Adam Boniecki 123


125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

Tadeusz Dzidek 136

137

138

Zofia Zarębianka, Alfred Wierzbicki 139

Tadeusz Dzidek 140

Anna Dzierża 141

142

Zofia Zarębianka 143

Tadeusz Dzidek 144

145

Tadeusz Dzidek 146

Jacek Jankowski 147

148

149

150

151

152

153

Agnieszka Wielgosz 154

155

Wojciech Michno 156

157

Włodzimierz Brodecki 158

Włodzimierz Brodecki 159

Alfred Wierzbicki 160

Adam Boniecki, Zofia Zarębianka 161

162

163

164

165

Adam Boniecki, Zofia Zarębianka 166

Adam Boniecki 167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

Tadeusz Dzidek 184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

Natalia Zarzecka, Adam Boniecki 194

195

196

197

198

199

Zofia Zarębianka 200

201

202

Adam Boniecki 203

204

205

Zofia Zarębianka 206

207

Wojciech Michno 208

209

Jacek Jankowski 210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

Alfred Wierzbicki 236

237

Włodzimierz Brodecki, Adam Boniecki 238

239

240

241

242

Jacek Jankowski 243

244

245


Tadeusz Oratowski 246

Grzegorz Stec 247

Grzegorz Stec 248

249

Łukasz Stanik 250

251

Bożena Urbańczyk 252

253

254

255

256

257

258

Tadeusz Oratowski, Zofia Zarębianka 259

Zofia Zarębianka 260

Jakub Kosiniak 261

Zofia Zarębianka 262

263

Jakub Kosiniak 264

Jakub Kosiniak 265

Jakub Kosiniak 266

267

Bożena Boba-Dyga 268

269

270

Zofia Zarębianka 271

272

273

Anna Lenczewska 274

Jakub Kosiniak 275

Andrzej Wełmiński 276

Andrzej Wełmiński 277

Andrzej Wełmiński 278

Alfred Wierzbicki, Jakub Kosiniak 279

Alfred Wierzbicki 280

Kazimierz Urbańczyk 281

Zofia Zarębianka 282

Zinaida Zagner 283

284

Eugenia Malik 285

286

Alfred Wierzbicki 287

Agnieszka Wielgosz 288

Grzegorz Stec 289

290

Zofia Zarębianka 291

292

293

Zofia Zarębianka 294

Włodzimierz Brodecki 295

Zofia Zarębianka, Alfred Wierzbicki 296

297

Wojciech Michno 298

299

300

301

Agnieszka Wielgosz 302

Agnieszka Wielgosz 303

Agnieszka Wielgosz 304

305

Stanisław Matusik 306

Eugenia Malik 307

308

309

310

311

312

Anna Urbańczyk 313

314

Tadeusz Oratowski 315

316

317

Dorota Nalepka 318

319

Katarzyna Ornatkiewicz, Zofia Zarębianka 320

Zofia Zarębianka 321

Wojciech Michno 322

Katarzyna Ornatkiewicz 323

324

Jakub Kosiniak, Katarzyna Ornatkiewicz 325

Tadeusz Oratowski, Łukasz Stanik 326

Łukasz Stanik 327

Jakub Kosiniak 328

Tadeusz Oratowski 329

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl